2021. március 21., Nagyböjt 5. vasárnapja

  • Folytatjuk a miseközvetítést, a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook oldalán, hétköznap este 6- és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a főcelebráns Molnár Attila atya lesz, a nagyböjti gondolatokat Kovács József atyától halljuk. Szentmise-szándékokat a plébánia email címén fogadunk: mindszenti.plebania@gmail.com.
  • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között. Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
  • Csütörtökön március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) ünnepe.
  • Mához egy hétre Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. A passió történetét a Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével olvassuk.
  • A Karitász tartós élelmiszer gyűjtésén 374 kg. élelmiszer gyűlt össze. Isten fizesse meg azoknak, akik e nehéz időben is gondolnak a szegényekre!
  • A szentsír virágjaira adományt elfogadunk átutalással is, kérjük írják rá az utalásra: szentsírvirágra.
  • Továbbra is keressük a Mindszenti temető gondnokát! Azt az 55 évesnél nem idősebb, vezetői adottságokkal és jó emberismerettel, empátiával és számítógép felhasználói gyakorlattal, valamint jogosítvánnyal rendelkező személyt, aki a gyászoló hozzátartozókkal és a sírásó munkatársakkal egyaránt szót ért.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)