2019. december 8., Advent második vasárnapja

  • Múlt vasárnap az egyházközség képviselőtestülete az eskütétel után megválasztotta a tisztség viselőket. A testület világi elnöke: Révy Tamás lett, Pénztárosa: Németh István, a jegyző pedig: Dr. Nagymáthé Sarolta. Isten éltesse és segítse őket!
  • A héten péntek, szombat, vasárnap Ádventi Lelkigyakorlatos szentmise lesz, este 18:30-kor. Vasárnap a befejező esti szentmise után gaudete vasárnap a Millenniumi Teremben fogadás lesz. Kérjük az asszonytestvéreket, süteményt, pogácsát készítsenek és hozzanak, valamint segítsenek vasárnap délután megteríteni és szendvicseket készíteni.
  • A karácsony közeledtével meglátogatjuk azokat az idős és beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a szentmisére, hogy otthonaikban gyónhassanak és áldozhassanak. Kérjük nevüket, címüket és telefonszámukat adják meg a sekrestyében, vagy a plébánia irodában.
  • Holnap hétfőn a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz. Nem tartunk hajnali misét! Szentmise lesz: reggel 7-kor, 10-kor és este fél 7-kor.
  • Plébániánk Karitász Csoportja december 9-től 16-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek átadhatók a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.
  • December 15-én vasárnap 17:00 órakor „Szállást keres a Szent Család” imaórát tartunk a Mindszenti plébánia tanácstermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.
  • ANGYAL elnevezéssel gyónás- és beszélgetés lehetősége lesz a Mindszenti-templomban felnőtteknek, fiataloknak december 17-én kedden az esti szentmisétől egészen 23:00 óráig. A város lelkipásztorai várják beszélgetésre, gyónásra azokat, akik az ádventben így szeretnének felkészülni a karácsonyra.
  • Pásztorjáték próbák a gyerekeknek minden nap este 6 óra (pénteken szombaton nincs), vasárnap a diákmise után.
  • Az elmúlt héten Balázs Ferenc kántor úr nyugdíjas lett, de tovább végzi a kántori szolgálatot mindaddig, amíg az utódját meg nem találjuk. Az Új Ember és a Keresztény Élet újságok lapjain hirdettük meg az állást. A jelentkezők számbavétele és a kapcsolat-felvétel után meghallgatás lesz, ahol szakemberek és az érdeklődő hívek tetszése dönti el, hogy ki lesz a következő évek kántora, a Mindszenti-templomban.
  • Egyúttal köszönetet mondunk Balázs Ferenc kántor úrnak a sok esztendei hűséges szolgálatáért, amelyet 1996-ban kezdett a Mindszenten. Orgonajátékával koncert minőségre emelte a szent liturgia zenei kíséretét. A 10 órai szentmisén a plébános és az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöni/te meg eddigi szolgálatát, és kérjük továbbra is álljon a Mindszenti-templom híveinek rendelkezésére mindaddig, amíg utódjáról nem dönthetünk.