2019. december 15., Advent harmadik vasárnapja

  • A roráte szentmiséket reggel 6 órakor tartjuk, aki teheti vegyen részt ádvent hátralevő napjaiban rajtuk.
  • A karácsony közeledtével meglátogatjuk azokat az idős és beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a szentmisére, hogy otthonaikban gyónhassanak és áldozhassanak. Kérjük nevüket, címüket és telefonszámukat adják meg a sekrestyében, vagy a plébánia irodában.
  • ANGYAL elnevezéssel gyónás- és beszélgetés lehetősége lesz a Mindszenti-templomban felnőtteknek, fiataloknak december 17-én kedden az esti szentmisétől egészen 23:00 óráig. A város lelkipásztorai várják beszélgetésre, gyónásra azokat, akik az ádventben így szeretnének felkészülni a karácsonyra.
  • December 15-én vasárnap 17:00 órakor „Szállást keres a Szent Család” imaórát tartunk a Mindszenti plébánia tanácstermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.
  • A héten pásztorjátékpróba lesz: kedd, szerda, péntek 18:00 óra, szombaton 11 órakor. vasárnap a diákmise után. Főpróba 23-án kedden 14:00 órától.
  • Jövő vasárnap december 22-én, fél 5-től Karácsony Váró áhítatot tart Mindszenti Énekkar. Figyeljenek a kedves testvérek, mert ez a koncert december 26-án szokott lenni, most azonban a kórus kérésére előbbre került.
  • Ezekben a napokban gondoljunk a szegényekre is, és lelki és fizikai segítséggel támogassuk őket.