2018. november 11., évkötzi 32. vasárnap

  • November 1-jei hatállyal, Ternyák Csaba érsek úr a Mindszenti plébániára helyezte káplánnak Molnár Attila atyát, aki fő feladataként a kórházi lelkipásztori szolgálatba kapcsolódik be. A plébániai munkaterülete pedig, az imaközösségek felkarolása és a szentségimádások megszervezése és vezetése lesz.
  • 12-én hétfőn a Mindszenti plébániához tartozó hitoktatóknak megbeszélése lesz a plébánia hittantermében, délután 17:00 órakor.
  • 12-én hétfőn, este fél 7-kor a Szent Anna plébánia Kolping Házában előadás lesz Mátyás Király szerepe a maga korában és üzenete a mai világnak – címmel. Előadó: Dobos Gábor.
  • 14-én szerdán, papi rekollekció lesz a Mindszenti Plébánián.
  • 15-én csütörtökön este 19:15-kor kezdődik a felnőtt(fiatalok) szentségek felvételére való felkészítése, az ú.n. katekumenátus, a Mindszenti plébánián.
  • 17-én szombaton, Mécs László-est lesz a Millenniumi teremben 17:00 órakor.
  • Jövő vasárnap délután 16:00 órakor „Mocorgós szentmise” lesz, a Millenniumi teremben.
  • 21-én 17:00 órától Keresztény Pedagógiai Műhely – elnevezéssel előadássorozat indul a Mindszenti Plébánia Millenniumi termében. Szeretettel várjuk az állami- és az egyházi iskolákban tanító keresztény pedagógusokat. Az első előadás címe: Ki a mi Istenünk (a keresztény istenképről)? Előadó: Juhász Ferenc EKIF elnök. A sorozat fővédnöke: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.
  • Ádventtől a Zárda-Kápolnában mindennapos szentségimádás indul. Minden (munkanap) délután 2 és 5 óra között szentségimádást tartunk. Kérjük a kedves híveket, szíveskedjenek a szentségimádási órákra jelentkezni, és azon részt venni. A szentségimádási órák csendesek, délután 3 órakor azonban az irgalmasság rózsafüzérét a jelenlévők elimádkozzák. Diákokat is várunk tanítási órák után.