2018. december 9., Advent második vasárnapja

  • A jövő héten pénteken, szombaton és vasárnap este 18:30-kor, adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban. A lelkigyakorlatos szentmisét és a beszédeket Dr. Berkes László, pápai prelátus, kanonok, apát-plébános tartja. A lelkigyakorlatos szentbeszédek a család évének gondolatkörében hangzanak el. A vasárnapi szentmise után a Millenniumi teremben szokásos fogadás lesz.
  • Adventi lelkigyakorlatos beszédeket tart Keresztfalvi Péter bencés szerzetes is az Avas-déli templomban. december 14-én és 15-én este 6 órakor, 16-án pedig délben fél 12-kor. Mindszenti és a Jezsuita templom adventi lelkigyakorlat időpontjai egybe esnek. Ennek azért kell örülni, mert így nem az a kérdés, hogy részt vegyünk-e vagy sem, hanem az, hogy melyiken vegyünk részt.
  • A Zárdában kedvező fogadtatással elindult a mindennapos szentségimádás. Buzdítjuk a kedves híveket, hogy a szentségimádási alkalmat használják fel az adventi időben. Olyan személyek feliratkozását is várjuk, akik biztosan eltöltenek egy órát a kápolnában, hogy az oltáriszentség ne maradjon egyedül.
  • December 12-én szerdán du. 17:00 órakor a Keresztény Pedagógiai Műhely soron levő előadását Mikolai Vincze főesperes-plébános (filozófia tanár) tartja a keresztény emberképről, a Mindszenti plébánia Millenniumi Termében.
  • December 13-án 17:45-kor csütörtökön a KÉSZ miskolci csoportja ádventi áhítatot és teadélutánt rendez a Millenniumi teremben, a Kossuth Lajos evangélikus általános iskola és gimnázium diákjai közreműködésével.
  • December 15-én szombaton 17:00 órakor „Szállást keres a Szent Család” imaórát tartunk Mindszenti plébánia tanácstermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.
  • December 18-án, keddhez egy hétre felnőtt fiataloknak későesti bűnbánati alkalmat kínálunk a Mindszenti-templomban. Az esti szentmise után éjjel fél 11-ig gyónási és beszélgetési lehetőséget biztosítunk, nyolc pap részvételével. Közben énekek, szabad imádságok, bűnbánati gondolatok hangzanak el, a Mindszent Karizma közösség és a Szent Ferenc Kisnővérei segítségével. Az est elnevezését a Budapest Lehel téri templom közösségétől vettük át: ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak).
  • Szenteket ünneplünk: a héten csütörtökön Szent Lúcia napja, szombaton: boldog Brenner János vértanú pap emléknapja.