2017. április 2., Nagyböjt ötödik vasárnapja

1. Április 2-án, vasárnap, a ½ 9-es szentmise után, a passiójátékban szereplők részére lesz próba. Jövő héten szerdán és csütörtökön 18 órától, pénteken 17 órától tartunk még próbákat. A főpróba jövő szombaton, 14 órakor kezdődik.

2. A vasárnapi szentmiséken a Kedves Hívek perselyadományai a Szentföld javát szolgálják. Hálás szívvel köszönjük! Ugyancsak köszönetet mondunk a tartós élelmiszer adományokért, melyeket a Katolikus Karitász helyi csoportja juttat el a rászorulóknak.

3. Nagyböjtben minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap lesz, amellyel elkezdődik a nagyhét. A gyermekek virágvasárnapi passió-játék előadása 16 órakor kezdődik a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

5. A nagyböjt végéhez közeledve szívesen fogadunk adományokat a szent sír díszítésére.

6. Április 5-én, 17 órától, az Éltető Lélek Irodalmi Kör előadása tekinthető meg a Millenniumi Teremben, Via Dolorosa címmel.

7. Április 12-én szeretettel várjuk a leendő kisóvodásokat 9-11 óra között a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodájába. A szülők és a gyerekek betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba.

8. Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy jelentsék azokat az idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik nem tudnak eljönni a templomba, de húsvét közeledtével szeretnének szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulni. Név, cím és telefonszám megadását kérjük a sekrestyében vagy az irodában.