2022. július 17., évközi 16. vasárnap

  • Ma délután fél 4-kor Péter Vilmos atya újmiséje kezdődik a Mindszenti templomban. A szentmise után újmisés áldásban részesülnek a jelenlevő lelkipásztorok és hívek.
  • Jövő vasárnap július 24-én, a már korábban jelzett módon, Ternyák Csaba érsek úr engedélyével, a Mindszenti templom és a Zárdakápolna minden szentmise perselyadományát, a sajóbábonyi tűzkárt szenvedett templom felújítására fordítjuk. A kármentesítő munkálatok nagy része megtörtént, még az orgona és a fűtés rendbetétele van hátra, továbbá egy vasrácsot kell szereltetni a bejárati ajtóhoz, hogy a templom nappal nyitva tartható legyen a szellőzés végett, jelenleg ugyanis igen erős a koromszag a templomban.
  • Július hónap a Mindszenti Plébánia hivatala csak délelőtt tart nyitva.
  • Háromnapos őszi zarándoklatot hirdet a Mindszenti Plébánia, szeptember 23-, 24-, 25-ére. A buszos zarándoklat állomásai: Első nap: Zirc, Pannonhalma, Győr; Második nap: Esztergom, Mátraverebély-Szentkút; Harmadik nap: Gyöngyös Ferences templom Fájdalmas anya búcsú. Jelentkezni a plébánia irodában és a sekrestyében lehet 5000 forint előleg befizetésével. A zarándoklat előreláthatólag 60 ezer forint lesz fejenként és akkor indítjuk, ha saját plébániánkról 35 személy jelentkezik. A zarándoklat lelkivezetője: Juhász Ferenc atya lesz.
  • Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet ősszel ismét képzést indít, világi lelkipásztori kisegítők felkészítésére. Azokat a személyeket hívja az Érsek Úr, akik 30 és 60 év között vannak, hitben és erkölcsben fedhetetlenek, és készséggel vállalkoznak ilyen szolgálatra. A templomi áldoztatástól a beteglátogatásig, a felolvasástól, a szentség-kiszolgáltatásban nyújtott segítségig, széles körben nyílik lehetőség az ő szolgálatukra a képzés után.
  • mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyári szünetben!