2022. április 10., Virágvasárnap

  1. Ma délután 4 órakor a gyerekek passió-játékot adnak elő a Millenniumi Teremben.
  2. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyelet lesz. Az atyák kérik a Kedves Híveket, e két napon végezzék el szentgyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni, nagyhétfőn és nagykedden felkeresik a lelkipásztorok. Névvel és telefonszámmal jelezzék kérésüket. A zárdakápolnában a szentmisék előtt lesz gyóntatás
  3. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra és lelkibeszélgetésre alkalom a templomban. A résztvevő atyák: Marosi Balázs, Galo Gábor, Holló Gábor, Skublics Máté, Szalkai Zoltán József testvér és a mindszenti plébánia lelkipásztorai, szeretettel várják a kedves híveket. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig.
  4. Nagycsütörtök 18:30-kor, Nagypénteken 15:00 óra és Nagyszombat: 20:00 órakor kezdődnek a szertartások. Ezen a három napon nem lesz gyóntatás. Nagyszombaton, öltözzenek melegen, és mindenki hozzon magával egy kisebb gyertyát, a liturgia alatt ezeket fogjuk meggyújtani. A szertartás a templom előtt kezdődik a tűzszenteléssel, mindenkit oda várunk.
  5. Ne feledkezzenek meg arról, hogy a nagypéntek szigorú böjti nap.
  6. Húsvétvasárnap reggel a 7 órai szentmise után ételszentelés lesz.
  7. A húsvétvasárnapi szentmisét a Városi Tv fogja közvetíteni délután.
  8. Köszönjük a múltvasárnapi perselyadományaikat, melyet a Szentföldi keresztények javára gyűjtöttünk: 560.010-, Ft gyűlt össze. Az összegben egyik testvérünk nagyobb, e célra szánt adománya is szerepel. Isten fizesse meg!
  9. Buzgán József atya, aki tavaly volt aranymisés, március 20-án a szikszói kórházban elhunyt. Temetése Hejőkeresztúron lesz, nagykedden a 10 órakor bemutatott szentmise után.
  10. A héten: Gyula, Ida, Tibor és Rudolf névnapok lesznek, Isten éltesse e név viselőit!