2021. április 25., Húsvét negyedik vasárnapja

  • Májusban minden este a szentmise előtt 17:40-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
  • Szombaton, május 1-jén az esti szentmisében megáldjuk a Szent József szobrot, amely másnap a 10 órai szentmise után elindul az első családhoz, ahol egy hétig tartózkodik. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a családok, akik otthonaikban szívesen látják Szent József szobrát, és a családapa személyesen veszi át a vasárnap 10 órai szentmisén, és a következő héten személyesen hozza vissza.
  • Az elmúlt héten Ternyák Csaba érsek úr megtekintette a Kálváriát és a felújítást tervező kivitelező cég vezetőjével egyeztetést tartott. A hivatali engedélyek beszerzése után a jóváhagyott tervek szerint elkezdődik a Kálvária stációinak helyreállítása, melyet a tervező és kivitelező cég, saját adományából fog elvégezni.
  • Az elsőáldozók hittana folytatódik a plébánián, kérjük a szülők figyelmét, hogy fokozatosan kapcsolódjanak be a gyerekek.
  • Érsek Úr a bérmálásokat a tavalyi esztendőhöz hasonlóan, a pandémiás helyzetre tekintettel a plébániavezető lelkipásztorokra bízta.
  • Jövő vasárnap Anyák Napja lesz. Szeretettel gondolunk az édesanyákra és a fél 9-es szentmisén köszöntjük őket!
  • Egri Főegyházmegye Körlevelei, 693/ 2021. sz.: Az Egri Érsek felvételt hirdet a papnevelő intézetbe! Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra, és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezésüket küldjék be 2021. május 30-ig az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (300 Eger, Foglár György u. 6.)!
  • Ma van a papi hivatások napja! Buzgón imádkozzunk papi hivatásokért: „Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!”

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)