2019. november 24., Krisztus Király ünnepe

  • Ma, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepével lezárjuk az elmúlt liturgikus esztendőt, adjunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért. Mához egy hétre, Advent első vasárnapjával megkezdjük az új liturgikus évet és egyben a Karácsonyra felkészítő időszakot. Jövő vasárnap a 10 órai szentmisén esküt tesznek az új egyházközségi képviselőtestület tagjai.
  • Ádvent első vasárnapja után szokásos módon reggel 6 órakor tartjuk a roráte-miséket. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
  • A sekrestyében kapható jövő évi naptár és kalendárium.
  • A jövő évre már lehet szentmise szándékokat (élőkért, holtakért egyaránt!) előjegyeztetni a plébánián, hivatali időben!
  • A Mindszenti-templomban az ádventi lelkigyakorlat hagyományosan december 13-, 14- és 15-én az esti szentmisén lesz. A lelkigyakorlatot Ficzek László érseki általános helynök úr tartja.
  • Kérjük, hogy akik még nem fizették be az ez évi egyházfenntartói járulékukat, szíveskedjenek rendezni a plébánia hivatalban.
  • Akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, vagy még nem voltak elsőáldozók és nem bérmálkoztak, azoknak felkészítő oktatás kezdődik decemberben, péntek esténként fél 6-tól a plébánia tanácstermében.
  • Hálás szívvel mondunk köszönetet a múlt vasárnapi Karitász gyűjtésért. A perselyadomány 509.415,- Forint volt, melyet az egyházmegye központjába továbbítunk.
  • A héten hétfőn: Alexandriai szt. Katalin, szombaton Szent András apostol ünnepe lesz.