2019. augusztus 4., évközi 18. vasárnap

  • Az elmúlt héten Gubala Róbert plébános és Resch András káplán megkezdték szolgálatukat a Szent Anna plébánián, Skublics Máté atya pedig a Selyemréti plébánián. Az Úr adjon nekik sok kegyelmet, hogy tartósan és hatékonyan végezhessék lelkipásztori munkájukat.
  • A Minorita-templom búcsúját augusztus 15-én csütörtökön, az esti szentmisén tartják, 18:00 órakor. Az ünnepi miséző: Cebula Pawel tartományi elöljáró lesz. Előtte három este Prenkiewicz Artur atya tart előkészítő lelkigyakorlatos szentmiséket, szintén 18:00 órakor.
  • Az Egri Hittudományi Főiskola hitoktatói- és hittanári szakára, valamint pedagógusoknak két fél éves hittan-szakirányú továbbképzésére még lehet jelentkezni augusztus 15-éig (eghf.hu).
  • Templomunkban a gyóntató folyosón a gyóntatószék belső fülkéjéből kivettük a térdeplőt és széket helyeztünk el. Tehát aki nem tud letérdelni valami oknál fogva, az válassza a belső helyiséget, ott ülve mondhatja el bűneit, a szentgyónásban.