2019. április 7., nagyböjt 5. vasárnapja

  • Ma a Szentföld javára gyűjtjük a perselyadományokat.
  • Mához egy hétre virágvasárnap lesz. A 10 órai szentmisén az énekkar passióénekét hallgatjuk meg, délután 4 órakor pedig a gyerekek passiójátékot adnak elő a Millenniumi Teremben.
  • Előre hirdetjük, hogy Nagyhétfőn, április 15-én az időseket és betegeket otthonaikban meggyóntatjuk. Kérjük, a sekrestyében vagy az irodában jelentsék: névvel, címmel és telefonszámmal azok, akik ezt kérik.
  • Április 16-án nagykedden „ANGYAL” – elnevezéssel bűnbánati alkalom lesz felnőtteknek és felnőtt fiataloknak az esti szentmise után a mindszenti templomban. Fél 8-tól fél 11-ig gyónás, személyes beszélgetés, bűnbánati liturgia lesz. Tíz lelkipásztor segítségével magyar, angol és spanyol nyelven nyílik lehetőség gyónásra, beszélgetésre, közben énekek, dicsőítő imák, szenvedésről és gyógyulásról szóló tanúságtételek hangzanak el.
  • Nagyszerda reggel 7-10-ig gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti-templomban.
  • Nagycsütörtökön a szentmise 18:30-kor kezdődik. Nagypénteken Krisztus kínszenvedésének az emlékezete: 15:00 órakor, Nagyszombaton a feltámadási szentmise: 20:00 órakor kezdődik.