2014. június 29., Évközi 13. vasárnap, SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK FŐÜNNEPE

1. A hét jeles ünnepei:

  • hétfő: a római Egyház első szent vértanúi emléknapja
  • szerda: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe
  • csütörtök: szent Tamás apostol ünnepe
  • péntek: Portugáliai szent Erzsébet emléknapja

2. Július 1-én, kedden 19 órakor a Minorita templomban szlovák-magyar zenészek hangversenyt adnak a minorita templomért. A hangverseny díjtalan, de adományokat szeretettel elfogadnak.

3. Június 29-én, vasárnap a szentmiséken az anyaszentegyház központi támogatására perselyezünk, az ún. péter-filléreket gyűjtjük.

4. Június 29-én, vasárnap van templomunk búcsúünnepe. Buzdítjuk híveinket és vendégeiket, hogy minél többen merítsenek az Egyház kincsestárából, végezzék el szentgyónásukat, járuljanak szentáldozáshoz és nyerjenek teljes búcsút maguknak vagy szeretteiknek.

5. A szentmisék után a bejáratoknál adjuk át a „Búcsúfia” című kiadványunkat. Vigyenek belőle ismerőseiknek is.

6. A héten elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat lesz. Csütörtökön este és pénteken reggel és este 6 órától gyóntatunk. Pénteken a reggel 7 órai szentmise után, este pedig a szentmise előtt elvégezzük a Jézus Szíve litániát. Elsőpénteken reggel ½ 7 órai szentmise is lesz. Szombaton este 6 órakor elsőszombati ájtatosságot tartunk, papi hivatásokért imádkozunk.

7. Július 6-án a hónap első vasárnapja van. Délután 5 órakor a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz a Tanácsteremben, ¾ 6 órakor szentségkitétel, majd közös szentségimádás lesz a templomban.

8. A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (Miskolc) pályázatot hirdet a 2014/15. tanévtől matematika vagy fizika szakos tanári  munkakör betöltésére. Bővebb információ  a hirdetőtáblán olvasható.

9. Az Egri Szemináriumban augusztus 12-15-ig hivatásgondozó lelkigyakorlatot tartanak. A lelkigyakorlat címe: A szeretetben nincs félelem. Szeretettel várják a magukban papi hivatást érző és a hivatás után érdeklődő fiatalokat. Bővebb felvilágosítást az atyáktól, vagy az irodában adnak.