2014. július 27., Évközi 17. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • kedd: szent Márta emléknapja
  • szerda: Aranyszavú (Krizológ) szent Péter püspök és egyháztanító emléknapja
  • csütörtök: Loyolai szent Ignác áldozópap emléknapja
  • péntek: Liguri szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító emléknapja

2. A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz. Pénteken reggel és este 6 órától gyóntatunk. Pénteken a reggel 7 órai szentmise után, este pedig a szentmise előtt elvégezzük a Jézus Szíve litániát. Elsőpénteken reggel ½ 7 órai szentmise is lesz. Szombaton este 6 órakor elsőszombati ájtatosságot tartunk, papi hivatásokért imádkozunk.

3. Augusztus 3-án ahónap első vasárnapja lesz. Délután 5 órakor a Rózsafüzér Társulat összejövetele lesz a Tanácsteremben, ¾ 6 órakor szentségkitétel, majd közös szentségimádás lesz a templomban.

4. Augusztus 1-én és 2-án, pénteken és szombaton, Porcinkula búcsú lesz a Minorita templomban. A ferences közösségek világszerte ezen a két napon ünneplik Isten irgalmát, az assisibeli kis kápolna ünnepét és a Ferences Rend oltalmazóját, az Angyalos Boldogasszonyt. A búcsú mindkét napján a szentmisét Szalkai Zoltán József atya tartja.
Pénteken 13-tól 18 óráig, szombaton reggel 8 órától a vecsernyéig szentségimádás lesz a minorita templomban. A mindszenti plébánia híveit pénteken 14 órától várják szentségimádásra.

5. Koós Ede atyát Érsek atya a Szeminárium prefektusának nevezte ki. Ő augusztus 3-án, a ½ 9 órai szentmisén köszön el a hívektől. Ede atya után plébániánkra két atyát helyezett az Érsek atya. Lipcsák János atya plébános helyettesként, Juhász Zoltán atya káplánként kerül hozzánk. Az ő bemutatásuk szintén augusztus 3-án, a 10 órai szentmise keretében lesz. Imádkozzunk az elköszönő és a beköszönő atyákért, kérjük számukra Isten áldását.