2017. április 23., az isteni irgalmasság vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szent Márk evangélista

 • szombat: Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje

2. 23-án, délután 16 órától, mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

3. A Mindszent Kolping Család következő összejövetele 23-án délután, 17 órakor lesz a plébánia Dísztermében. Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk.

4. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodájában 2017. április 24-25-én, hétfőn és kedden, 8-1730 óráig lesz a beiratkozás.

5. Péntekenként folytatódik plébániánkon a jegyesoktatás. Este hét órára várjuk az idén házasságra készülőket a Millenniumi Terembe.

6. A „Versbarátok köre” és a Mindszent Kolping Család „Hallgatagi ember” címmel Rendhagyó Irodalmi Teadélutánra hívja az érdeklődőket április 29-én, szombaton, 1630-kor a Millenniumi Terembe!

7. Április 29-én, szombaton, 1530 – kor, a lillafüredi Limpiász feszületnél szentmisét mutat be Kalna Zsolt minorita tartományfőnök-plébános. Az ilyenkor szokásos perselyadományok a Minorita Templom felújítására lesznek fordítva. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

8. Jövő vasárnap imádkozunk a jó termésért. A búzaszentelés szertartását a 10 órai szentmise végén végezzük a szokott rend szerint.

2017. április 16., Húsvét vasárnap

1. Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserendet tartunk, a Zárdában pedig este 5 órakor lesz szentmise.

2. Jövő vasárnap, április 23-án, 16 órától mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

3. A Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában az elsősök beiratkozása április 20-án, 8-19 óráig és 21-én, 8-18 óráig zajlik. Várjuk a leendő elsősöket!

4. A Mindszent Kolping Család következő összejövetele 2017. április 23-án, vasárnap 17 órakor lesz a plébánia Dísztermében. Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodájában 2017. április 24-25-én, hétfőn és kedden, 8-1730 óráig lesz a beiratkozás.

6. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal, énekükkel, liturgikus szolgálatukkal hozzájárultak a húsvét méltó megünnepléséhez. Isten fizesse meg jóságukat!

7. Áldott, az el nem múló élet örömének fényét felragyogtató ünnepet kívánunk minden Kedves Testvérünknek!

2017. április 9., Virágvasárnap

1. Vasárnap délután 16 órától lesz a gyermekek Passiójátéka a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

2. Vasárnappal elkezdődik a nagyhét. Hétfőn, kedden és szerdán délután három órától este hatig a Minorita templomban lesz gyóntatási ügyelet. Templomunkban nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától 12 óráig lesz gyóntatás.

3. A Szent Háromnap szertartásai a következő időpontokban lesznek:

Nagycsütörtökön reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk. Az utolsó vacsora szentmiséje este fél hétkor kezdődik.

Nagypénteken reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk, délután három órakor keresztutat végzünk, a nagypénteki szertartás pedig este fél hétkor kezdődik.

Nagyszombaton reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk, a húsvéti vigília ünneplése pedig este 8 órakor kezdődik!!!

A Zárdában a szertartások a Szent Háromnapban este 5 órakor kezdődnek.

Sajóbábonyban nagycsütörtökön és nagypénteken 15 órakor, nagyszombaton 16 órakor kezdődnek a szertartások, húsvétvasárnap az ünnepi szentmise a szokott időpontban ½ 12-kor lesz.

4. Vasárnaphoz egy hétre Urunk feltámadásának ünnepe, Húsvét lesz. Húsvét vasárnap az ünnepi szentmisék mindenütt a szokott időpontokban kezdődnek. Templomunkban a reggel 7 órai szentmisét követően ételszentelés lesz, melynek keretében megáldjuk a hagyományos húsvéti étkeket.

5. Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserendet tartunk, a Zárdában pedig este 5 órakor lesz szentmise.

6. Megjelent a Keresztény Szemle legújabb, 49. száma. Átvehető a szentmisék után a sekrestyében.

7. Április 12-én szeretettel várjuk a leendő kisóvodásokat 9 és 11 óra között a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodájába. A szülők és a gyerekek betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba.

8. A Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában az elsősök beiratkozása április 20-án, 8-19 óráig és 21-én, 8-18 óráig zajlik. Várjuk a leendő elsősöket!

9. Fájó szívvel és a feltámadásba vetett hittel tudatjuk, hogy Ft. Tóth László apát, kanonok, nyugalmazott plébános, egyházközségünk lelkipásztora életének 82, áldozópapságának 58. évében, 2017. április 4-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett László atyánk temetése kedden, 11 órakor kezdődik a szerencsi Munkás Szt. József templomban. A temetésre autóbuszt indítunk, kérem, hogy akik szeretnék elkísérni őt utolsó útjára, iratkozzanak fel a szentmisék után a sekrestyében. Indulás 10 órakor a templomtól, útiköltség 1.000 Ft/fő, melyet az autóbuszon lehet majd befizetni.

2017. április 2., Nagyböjt ötödik vasárnapja

1. Április 2-án, vasárnap, a ½ 9-es szentmise után, a passiójátékban szereplők részére lesz próba. Jövő héten szerdán és csütörtökön 18 órától, pénteken 17 órától tartunk még próbákat. A főpróba jövő szombaton, 14 órakor kezdődik.

2. A vasárnapi szentmiséken a Kedves Hívek perselyadományai a Szentföld javát szolgálják. Hálás szívvel köszönjük! Ugyancsak köszönetet mondunk a tartós élelmiszer adományokért, melyeket a Katolikus Karitász helyi csoportja juttat el a rászorulóknak.

3. Nagyböjtben minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap lesz, amellyel elkezdődik a nagyhét. A gyermekek virágvasárnapi passió-játék előadása 16 órakor kezdődik a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

5. A nagyböjt végéhez közeledve szívesen fogadunk adományokat a szent sír díszítésére.

6. Április 5-én, 17 órától, az Éltető Lélek Irodalmi Kör előadása tekinthető meg a Millenniumi Teremben, Via Dolorosa címmel.

7. Április 12-én szeretettel várjuk a leendő kisóvodásokat 9-11 óra között a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodájába. A szülők és a gyerekek betekintést nyerhetnek az óvoda mindennapjaiba.

8. Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy jelentsék azokat az idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik nem tudnak eljönni a templomba, de húsvét közeledtével szeretnének szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulni. Név, cím és telefonszám megadását kérjük a sekrestyében vagy az irodában.

2017. március 19., Nagyböjt harmadik vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

 • szombat: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)

2. Vasárnap a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz próba. Jövő héten szerdán és csütörtökön 18 órától, vasárnap pedig a ½ 9-es szentmise után tartunk még próbákat.

3. 19-én, vasárnap délután 16 órától mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben azokott rend szerint.

4. Nagyböjtben minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában nyílt napot tartanak a leendő első osztályosok szüleinek 2017. március 22-én, szerdán az első és második óra keretében, 8-10 óra között. Bővebb információ elérhető az iskola honlapján. Szeretettel várják az érdeklődőket!

6. Március 26-án, vasárnap, 15 órától ifjúsági keresztutat járunk a Kálvária-dombon. Április 1-jén, szombaton, a városi keresztút kerül megrendezésre, mely 15 órakor indul a Szent Anna templomtól.

7. Március 19-től 26-ig várjuk a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek elhelyezhetőek a sekrestyében vagy az irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk információt a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.

8. Jövő szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor lesz szentmise templomunkban. Kolping Családunk a 10 órai hálaadó szentmise keretében ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját, melyre szeretettel hívja és várja a plébánia híveit.

9. A Miskolc-Hejőcsabai Római Katolikus Egyházközség templombúcsúja március 26-án, 11 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Ft. András Attila jezsuita plébános celebrálja. Március 25-én, szombaton, szentségimádási nap lesz ugyancsak Hejőcsabán. A mi egyházközségünk imaórája 12 órakor kezdődik.

10. Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat lesz templomunkban március 31-én, április 1-én és 2-án, az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Ft. Kalóczkai Gábor emődi plébános tartja. Nagyböjti készületünk fontos eleme a lelkigyakorlat, jöjjünk minél többen és vigyük el hírét családtagjainknak és barátainknak is!

2017. március 12., Nagyböjt második vasárnapja

1. A passiójátékban szereplők részére lesz próba jövő héten kedden 18, pénteken pedig 17 órától, vasárnap pedig a ½ 9-es szentmise után.

2. Jövő héten hétfőn a Szentatya, Ferenc pápa megválasztásának, szerdán pedig a főpásztorunk, Ternyák érsek úr kinevezésének évfordulója lesz. Imádkozzunk a pápáért és egyházmegyénk főpásztoráért.

3. Nagyböjtben minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában nyílt napot tartanak a leendő első osztályosok szüleinek 2017. március 22-én, szerdán az első és második óra keretében, 8-10 óra között. Bővebb információ elérhető az iskola honlapján. Szeretettel várják az érdeklődőket!

5. Március 26-án, szombaton, 15 órától ifjúsági keresztutat járunk a Kálvária-dombon. Április 1-jén, szombaton, a városi keresztút kerül megrendezésre, mely 15 órakor indul a Szent Anna templomtól.

6. Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat lesz templomunkban március 31-én, április 1-én és 2-án, az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Ft. Kalóczkai Gábor emődi plébános tartja. Nagyböjti készületünk fontos eleme a lelkigyakorlat, jöjjünk minél többen és vigyük el hírét családtagjainknak és barátainknak is!

7. A Kolping Akadémia soron következő előadását Rostás László Miskolc város főépítésze tartja „Szakrális építészet” címmel, március 13-án, hétfőn este ½ 7-től a Szent Anna Plébánia Kolping Házában. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

8. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja szervezésében március 16-án, csütörtökön, 17 órától „Emlékezés Kodály Zoltánra és elmélkedés a nagyböjtről” címmel tart rendezvényt a Fráter György Katolikus Gimnázium dísztermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak!

9. Március 18-án, jövő szombaton, a Budavári Gospel Kórus tavaszköszöntő koncertjére várják az érdeklődőket a szirmabesenyői Kisboldogasszony Templomba, mely 16 órakor kezdődik. A belépés ingyenes.

10. A múlt heti nagy érdeklődésre való tekintettel újra jó szívvel ajánljuk a Vigasztalás imakönyve című kiadványt, mely a Biblia nyomán megfogalmazott imádságokat tartalmaz. Megtekinthető és megvásárolható a sekrestyében és az irodában. Ára 500 Ft.

2017. március 5., Nagyböjt első vasárnapja

1. Március 5-én,vasárnap, a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz szereposztás és olvasópróba. Jövő héten pénteken, 17 órától tartunk még próbát.

2. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjti szent idő. A szerdai szentmisékben a hamvazás szertartását fogjuk végezni. A mai szentmisék végén is végezzük a hamvazás szertartását azok számára, akik nem részesültek benne.

3. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Katolikus iskolánk hirdetései:

Megüresedő gazdaságvezetői álláshelyre hirdet pályázatot a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Mérlegképes könyvelői végzettségű jelentkezőket várunk, plébánosi ajánlás szükségeltetik.

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában 2017. március 10-én (jövő pénteken), 16 órától Gergely-járással egybekötött iskolakóstolgató foglalkozást tartanak. Az alkalomra várják a leendő első osztályosokat és szüleiket.

5. Jó szívvel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vigasztalás imakönyve című kiadványt, mely a Biblia nyomán megfogalmazott imádságokat tartalmaz. Megtekinthető és megvásárolható a sekrestyében és az irodában. Ára 500 Ft.

6. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

2017. február 19., évközi 7. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Szent Péter apostol székfoglalása

 • csütörtök: Szent Polikárp püspök és vértanú

 • péntek: Szent Mátyás apostol

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. Február 19-én délután 16 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben.

3. Február 25-én, jövő szombaton, délelőtt ½ 10-től délután ½ 3-ig, ministráns farsangot tartunk a Millenniumi Teremben. Ebédet biztosítunk. Lesz játék, zene, vetélkedés és jó kedv. Szeretettel várjuk a gyerekeket.

4. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, így a Kedves Hívek perselyadományait mi is erre a célra fogjuk továbbítani.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola állást hirdet szakács állás betöltésére. A pályázatokat, amelyekhez plébánosi ajánlást kérünk csatolni, kérjük személyesen eljuttatni az iskolába.

6. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja szervezésében február 21-én, kedden, 16 órától „A kommunista diktatúra szorításában, a malenkij robot Észak-Magyarországon” címmel tart előadást Majorszki András, a Fráter György Katolikus Gimnázium dísztermében. Közreműködik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kamara kórusa.

7. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

8. Egyházközségünk volt káplánja Juhász Zoltán úgy döntött, hogy a továbbiakban a civil életben szeretne boldogulni és miután szolgálati helyét elhagyta, érsek atya elmozdította minden eddigi beosztásából, visszavonta gyóntatási joghatóságát és eltiltotta minden papi működés végzésétől.

2017. február 12., évközi 6. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. Jövő pénteken 19 órai kezdettel képviselőtestületi ülést tartunk a plébánia dísztermében. A névre szóló meghívók átvehetők a szentmisék után a sekrestyében.

3. Február 25-én, délelőtt ½ 10-től délután 3-ig, ministráns farsangot tartunk a Millenniumi Teremben. Ebédet biztosítunk. Lesz játék, zene, vetélkedés és jó kedv. Szeretettel várjuk a gyerekeket.

4. 2017. február 16-án, csütörtökön, NYÍLT NAP lesz a leendő elsős szülőknek a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában. Gyülekező: 7.45-8.00 az iskola aulájában. Az első órában az első osztályosok tanóráját tekinthetik meg, a 2. és 3. órában a leendő elsős tanító nénik tartanak nyílt órákat. Szeretettel várjuk a leendő első osztályosok szüleit.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola állást hirdet szakács állás betöltésére. A pályázatokat, amelyekhez plébánosi ajánlást kérünk csatolni, kérjük személyesen eljuttatni az iskolába.

6. A Miskolc-Hejőcsabai Árpád-házi Szent Erzsébet Szeretetotthon egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársat keres. Érdeklődni és jelentkezni lehet telefonon, levélben vagy e-mailben az otthon elérhetőségein.

7. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

8. Idén is lesz nyári  HITTANTÁBOR. A tábor ideje: 2017. július 3. (hétfő) – július 10. (hétfő). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Részvételi díj gyermekenként: 17 000.- Ft + 3 000.- Ft útiköltség. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! További részletek az üvegajtón elhelyezett plakáton, illetve a Kolping Család honlapján olvashatók.

2017. február 5., évközi 5. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Miki Szent Pál és társai vértanúk

 • péntek: Szent Skolasztika szűz

 • szombat: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária

2. A mai szentmisék végén Balázs-áldásban részesülhetnek azok, akik Szent Balázs püspök emléknapján nem jutottak el szentmisére.

3. Február 5-től ideiglenesen megszűnik a vasárnap reggel ½ 8-kor kezdődő szentmise a Zárdában és a vasárnapi szentmise a Kálvárián. A hétköznapi szentmisék tekintetében egyelőre nem lesz változás. Továbbra is igyekszünk a szentmisék alatti gyóntatást biztosítani, de előfordul majd időnként, hogy nem lesz gyóntató. Olyankor a szentmise előtt és után lehet szentgyónást végezni a miséző papnál. A Kedves Hívek megértését kérjük!

4. Az idősebbek napja, ez évben február 12-én, jövő vasárnap kerül megrendezésre. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében, a betegek szentségében részesülhetnek azok a hívek, akik elmúltak 60 évesek, vagy valamilyen betegségben szenvednek, és előzőleg jelentkeznek a plébánián vagy a sekrestyében. A szentmise után Kolping Családunk, a Millenniumi Teremben, rövid műsorral és agapéval kedveskedik. A szeretetvendégséghez sütemény felajánlást szívesen fogadunk.

5. A Mindszent Karizma Közösség szervezésében idén is megrendezésre kerül a Közösségek III. Regionális Karizmatikus Találkozója, 2017. február 11-én, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában. Részletes program az üvegajtón elhelyezett tájékoztatókon olvasható.

6. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

7. Idén is lesz nyári  HITTANTÁBOR. A tábor ideje: 2017. július 3. (hétfő) – július 10. (hétfő). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Részvételi díj gyermekenként: 17 000.- Ft + 3 000.- Ft útiköltség. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! További részletek az üvegajtón elhelyezett plakáton, illetve a Kolping Család honlapján olvashatók.