2018 március 18., nagyböjt 5. vasárnapja

1. Ma (vasárnap) a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz próba a Millenniumi Teremben, jövő héten kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 6 órától, szombaton pedig 2 órától lesznek még próbák.

2. A mai szentmiséken a Kedves Hívek perselyadományai a Szentföld javát szolgálják. Hálás szívvel köszönjük!

3. Ma délután 16 órától mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

4. Holnap (hétfő) Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz. Ezen a napon reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor lesznek ünnepi szentmisék templomunkban.

5. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

6. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap lesz, amellyel elkezdődik a nagyhét. A gyermekek virágvasárnapi passió-játék előadása 16 órakor kezdődik a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

7. A nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán délután három órától este hatig a Minorita templomban lesz gyóntatási ügyelet. Templomunkban nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától 12 óráig lesz gyóntatás.

8. Szívesen fogadunk adományokat a szent sír és templomunk húsvéti díszítésére.

9. Március 28-án, szerdán délelőtt 9-11 óra között a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodája óvodába csalogató nyílt napot tart, melyre szeretettel hívják és várják a kedves szülőket és a gyermekeket.

10. Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy jelentsék azokat az idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik nem tudnak eljönni a templomba, de húsvét közeledtével szeretnének szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulni. Név, cím és telefonszám megadását kérjük a sekrestyében vagy az irodában.

11. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

2018. március 11., nagyböjt 4. vasárnapja

1. Vasárnap a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz próba a Millenniumi Teremben, jövő héten hétfőn ½ 6-tól, szerdán 6-tól és pénteken 5 órától lesznek még próbák.

3. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Hálás szívvel köszönjük a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyeket egyházközségünk Karitász-csoportja fog eljuttatni a rászoruló családoknak!

5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a Szentföld javára. Ugyancsak jövő vasárnap, 16 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

6. Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat lesz templomunkban március 16-án, 17-én és 18-án, jövő pénteken, szombaton és vasárnap, az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Ft. Liga Konrád mezőkövesdi újmisés káplán atya tartja. Nagyböjti készületünk fontos eleme a lelkigyakorlat, jöjjünk minél többen és vigyük el hírét családtagjainknak és barátainknak is!

7. Jövő héten kedden a Szentatya, Ferenc pápa megválasztásának, csütörtökön pedig a főpásztorunk, Ternyák érsek úr kinevezésének évfordulója lesz. Imádkozzunk a pápáért és egyházmegyénk főpásztoráért.

8. Szívesen fogadunk adományokat a szent sír és templomunk húsvéti díszítésére.

9. A Plébánia természetkedvelő csoportja, kirándulást szervez március 17-én (szombaton) a Bükkbe. Találkozó: ¼ 9-kor a Plébánia udvarán! Mindenki hozzon magával enni-, innivalót, bérletet vagy 4 db. autóbuszjegyet.

10. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

2018. március 4., nagyböjt 3. vasárnapja

1. Vasárnap a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz próba a Millenniumi Teremben, jövő héten kedden és csütörtökön 18 órától, pénteken pedig az élő keresztút próbája után ¾ 6-tól lesznek még próbák.

2. A múlt heti körlevélben meghirdettek szerint, a mai naptól egész héten várjuk a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek elhelyezhetőek a sekrestyében vagy az irodában. Az adományokat egyházközségünk Karitász-csoportja juttatja el a rászorulókhoz.

3. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Március 11-én, vasárnap, 15 órától ifjúsági keresztutat járunk a Kálvária-dombon. Ennek próbája március 9-én lesz, negyed 5-től a plébánia udvarán.

5. Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat lesz templomunkban március 16-án, 17-én és 18-án, az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Ft. Liga Konrád mezőkövesdi újmisés káplán atya tartja. Nagyböjti készületünk fontos eleme a lelkigyakorlat, jöjjünk minél többen és vigyük el hírét családtagjainknak és barátainknak is!

6. Már csak néhány hely van a fatimai zarándoklatra. Várjuk a jelentkezőket.

7. Szívesen fogadunk adományokat a szent sír és templomunk húsvéti díszítésére.

8. Idén is lesz nyári  HITTANTÁBOR. A tábor ideje: 2018. július 2. (hétfő) – július 6. (péntek). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Részvételi díj gyermekenként: 11 000.- Ft + 3 000.- Ft útiköltség. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a Hitoktatóktól, a sekrestyében vagy a plébánia irodában kérhető.

9. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

2018. február 18., nagyböjt 1. vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • csütörtök: Szent Péter apostol székfoglalása

 • szombat: Szent Mátyás apostol

2. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjti szent idő. A mai szentmisék végén is végezzük a hamvazás szertartását azok számára, akik nem részesültek benne.

3. Vasárnap a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz szereposztás és olvasópróba a Millenniumi Teremben, 16 órai kezdettel pedig mocorgós szentmise lesz a szokott rend szerint.

4. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

5. Február 22-én lesz egyházközségünk szentségimádási napja. Templomunkban reggel 8 órától, este 6 óráig imádkozhatunk a kihelyezett oltáriszentség előtt. Plébániánk hívei 8 és 9 óra között vezetik az imaórát.

6. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, így a Kedves Hívek perselyadományait mi is erre a célra fogjuk továbbítani.

7. Az elsőáldozásra és bérmálkozásra való előkészület fontos része a plébániai hittan, ezért buzdítunk mindenkit azok lelkiismeretes látogatására.

8. Idén is lesz nyári  HITTANTÁBOR. A tábor ideje: 2018. július 2. (hétfő) – július 6. (péntek). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Részvételi díj gyermekenként: 11 000.- Ft + 3 000.- Ft útiköltség. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a Hitoktatóktól, a sekrestyében vagy a plébánia irodában kérhető.

9. Zarándoklatot szervezünk repülővel, 2018. július 9 -15. között Fatimába, illetve Santiago de Compostellába. A zarándoklat lelki vezetője Lipcsák János atya. Részvételi díj: 259.000.- Ft (repülőtéri illetékkel) mely félpanziós ellátást tartalmaz. Aki részt szeretne venni a zarándoklaton, minél előbb jelentkezzen a plébánia irodában vagy a sekrestyében.

10. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

2018. február 11., évközi 6. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Hamvazószerda – szigorú böjti nap

2. Hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti szent idő. A szerdai szentmisékben a hamvazás szertartását fogjuk végezni. Azok számára, akik nem jutnak el ezen a napon szentmisére, a jövő vasárnapi szentmiséken is lesz hamvazás. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat és maximum háromszori étkezést, egyszeri jóllakással követel meg tőlünk.

3. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését, akik szívesen vállalnák szerepet a húsvéti passiójáték előadásában. Jelentkezni lehet a ½ 9-es szentmise után a Millenniumi Teremben, a szentmisék után a sekrestyében és a hitoktatóknál.

5. Jövő vasárnap 16 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

6. Február 22-én lesz egyházközségünk szentségimádási napja. Templomunkban reggel 8 órától, este 6 óráig imádkozhatunk a kihelyezett oltáriszentség előtt. Plébániánk hívei 8 és 9 óra között vezetik az imaórát.

7. Zarándoklatot szervezünk repülővel, légkondicionált autóbusszal 2018. július 9 -15. között Fatimába, illetve Santiago de Compostellába. A zarándoklat lelki vezetője Lipcsák János atya. Részvételi díj: 259.000.- Ft (repülőtéri illetékkel) mely félpanziós ellátást tartalmaz. Részletek a bejárati ajtón vagy a sekrestyében. Aki részt szeretne venni a zarándoklaton, minél előbb jelentkezzen a plébánia irodában vagy a sekrestyében.

8. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

2018. február 4., évközi 5. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Ágota szűz és vértanú

 • kedd: Miki Szent Pál és társai vértanúk

 • szombat: Szent Skolasztika szűz

2. A mai szentmisék végén Balázs-áldásban részesülhetnek azok, akik Szent Balázs püspök emléknapján nem jutottak el szentmisére.

3. Várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését, akik szívesen vállalnák szerepet a húsvéti passiójáték előadásában. Jelentkezni lehet a ½ 9-es szentmise után a Millenniumi Teremben, a szentmisék után a sekrestyében és a hitoktatóknál.

4. A Mindszent Karizma Közösség szervezésében idén is megrendezésre kerül a Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozója, 2018. február 10-én, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában. Részletes program a bejárati ajtón elhelyezett tájékoztatókon olvasható.

5. Az idősebbek napja, ez évben február 11-én, vasárnap kerül megrendezésre. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében, a betegek szentségében részesülhetnek azok a hívek, akik elmúltak 60 évesek, vagy valamilyen betegségben szenvednek, és előzőleg jelentkeznek a plébánián vagy a sekrestyében. A szentmise után a Millenniumi Teremben a Versbarátok Köre rövid műsorral, Kolping Családunk agapéval kedveskedik. A szeretetvendégséghez sütemény felajánlást szívesen fogadunk.

6. Zarándoklatot szervezünk repülővel, légkondicionált autóbusszal 2018. július 9 -15. között Fatimába, illetve Santiago de Compostellába. Részvételi díj: 259.000.- Ft (repülőtéri illetékkel) mely félpanziós ellátást tartalmaz. Részletek a bejárati ajtón vagy a sekrestyében. Aki részt szeretne venni a zarándoklaton, minél előbb jelentkezzen a plébánia irodában vagy a sekrestyében.

7. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

2018. január 28., évközi 4. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Bosco Szent János áldozópap

 • péntek: Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

 • szombat: Szent Balázs püspök és vértanú

2. Vasárnap zárul az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét utolsó alkalma az avasi református templomban lesz 17 órakor. Hálás szívvel mondok köszönetet a szerdai, nálunk megrendezett imaórát követő agapéra készített süteményekért.

3. Pénteken, Urunk bemutatásának ünnepén reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este fél 7-kor lesznek szentmisék. A gyertyaszentelés szertartását a 10 órai és az esti szentmise keretében végezzük.

4. Szombaton, Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján a szentmisék végén Balázs-áldásban lehet részesülni. Akik ezen a napon nem tudnak eljutni szentmisére, a jövő vasárnapi szentmisék végén részesülhetnek Balázs-áldásban.

5. Sajnálattal tudatjuk, hogy a február másodikára meghirdetett keresztény bálunk a csekély érdeklődésre való tekintettel elmarad. A jegyek az irodában visszaválthatók.

6. A Mindszent Karizma Közösség szervezésében idén is megrendezésre kerül a Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozója, 2018. február 10-én, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskolában. Részletes program a bejárati ajtón elhelyezett tájékoztatókon olvasható.

7. Az idősebbek napja, ez évben február 11-én, vasárnap kerül megrendezésre. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében, a betegek szentségében részesülhetnek azok a hívek, akik elmúltak 60 évesek, vagy valamilyen betegségben szenvednek, és előzőleg jelentkeznek a plébánián vagy a sekrestyében. A szentmise után a Millenniumi Teremben a Versbarátok Köre rövid műsorral, Kolping Családunk agapéval kedveskedik. A szeretetvendégséghez sütemény felajánlást szívesen fogadunk.

2018. január 21., évközi 3. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Boldog Batthyány Strattmann László

 • szerda: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

 • csütörtök: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása

 • péntek: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. Ma (21-én) délután, 16 órától, mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

3. Ma (21-én) kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét első alkalma a belvárosi református templomban lesz 17 órától. Templomunkban január 24-én, szerdán, 17 órakor lesz az ökumenikus igeliturgia, amely után agapéra hívjuk a kedves vendégeinket. Kérem a Kedves Híveket, hogy ehhez a vendéglátáshoz sütemények készítésével járuljunk hozzá, az elmúlt évek hagyományának megfelelően. Kiemelt alkalom január 27, szombat, amikor a Miskolci Egyetemen lesz közös imaóra 16 órai kezdettel, melyen a különböző felekezetek püspökei hirdetik az Igét és amelyen S. E. R. Dr. Ternyák Csaba érsek atya is részt vesz. Az egyetemi imaóra után az autóbuszok sűrített menetrend szerint indulnak majd a belváros felé. Az ökumenikus imahét részletes programját a Kedves Hívek a bejárati ajtón és az egyházközség honlapján is olvashatják. Szeretettel buzdítunk Mindenkit, hogy kapcsolódjunk bele minél többen a Krisztus-hívők egységéért való imádságba!

4. Sajnálattal tudatjuk, hogy a február másodikára meghirdetett keresztény bálunk a csekély érdeklődésre való tekintettel elmarad. A jegyek az irodában visszaválthatók.

2018. január 14., évközi 2. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Szent Antal apát

 • csütörtök: Árpád-házi Szent Margit szűz

2. Jövő vasárnap délután, 16 órától, mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

3. Jövő vasárnap kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét első alkalma a belvárosi református templomban lesz vasárnap, 17 órától. Templomunkban január 24-én, szerdán, 17 órakor lesz az ökumenikus igeliturgia. Kiemelt alkalom január 27, szombat, amikor a Miskolci Egyetemen lesz közös imaóra 16 órai kezdettel, melyen a különböző felekezetek püspökei hirdetik az Igét. Az egyetemi imaóra után az autóbuszok sűrített menetrend szerint indulnak majd a belváros felé. Az ökumenikus imahét részletes programját a Kedves Hívek a bejárati ajtón és az egyházközség honlapján is olvashatják. Szeretettel buzdítunk Mindenkit, hogy kapcsolódjunk bele minél többen a Krisztus-hívők egységéért való imádságba!

4. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, de meglepetés műsor is lesz. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában 6.000 – Ft-os áron, mely a 3 fogásos vacsorát is tartalmazza.

5. A Családok Évéhez kapcsolódva a Debreceni Kör Dáma Egyesület meghirdette a Családok Országos Koncertjét. A kezdeményezéshez csatlakozott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is. A programra 2018. január 14-én, 17 órakor kerül sor a Miskolci Evangélikus Templomban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. január 7., Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

1. Akik szeretnék kérni a házszentelés szentelményét és szívesen megáldatnák otthonukat, kérjük jelezzék szándékukat a sekrestyében vagy az irodában. Név, cím és telefonszám megadását kérjük.

2. Január 8-án, este ½ 7-től, Dr. Seregély István érsek atya tart előadást „Eucharisztikus Kongresszus” címmel a Szent Anna Kolping Házban.

3. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, de meglepetés műsor is lesz. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában 6.000 – Ft-os áron, mely a 3 fogásos vacsorát is tartalmazza.

4. A Családok Évéhez kapcsolódva a Debreceni Kör Dáma Egyesület meghirdette a Családok Országos Koncertjét. A kezdeményezéshez csatlakozott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is. A programra 2018. január 14-én, 17 órakor kerül sor a Miskolci Evangélikus Templomban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.