2017. november 12., évközi 32. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Magyar szentek és boldogok

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. November 14-én, kedden, este 6 órától, barokk koncert lesz a Zárda kápolnában.

3. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy harmadik autóbuszt is indítunk a november 18-i szentkúti zarándoklatra, így akiknek feltételesen fogadtuk el jelentkezését, lesz helyük az autóbuszon. Van még néhány üres hely, ezekre jelentkezni a sekrestyében lehet. Indulás szombaton reggel ½ 8-kor a templomtól.

4. Várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését a karácsonyi pásztorjátékra. Vasárnap a ½ 9-es szentmisék után várunk minden jelentkezni vágyót a Millenniumi Terembe. Tegyük idén is szebbé az események megjelenítésével Urunk születésének ünnepét!

5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz minden katolikus templomban a Karitász javára. Ez egyben a hónap harmadik vasárnapja is, tehát mocorgós szentmise is lesz 16 órától a Millenniumi Teremben.

6. A Kolping Akadémia következő előadása november 13-án, hétfőn, este ½ 7-kor lesz a Szent Anna Plébánián. Az előadást Szarvas Péter atya tartja „Fatima üzenete 100 év után” címmel.

7. Nyílt napok a Fráterben: november 21-én, kedden reggel 730 – tól a 8. osztályos tanulókat, 28-án, kedden reggel 730 – tól pedig a 4. osztályos tanulókat és szüleiket várják szeretettel. A szülők számára mindkét alkalommal tájékoztatót tartanak az iskoláról és a felvételi eljárásról.

8. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda az idei tanévben is megrendezi „Iskolanyitogató” rendezvényét, amelynek első állomása az Iskola-előkészítő foglalkozás, melyre szeretettel várják az érdeklődő szülőket, gyerekeket 2017. november 17-én, 1600-kor.

9. „A Király a királyod?” címmel országos szentségimádás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület jegyében, melybe mi is bekapcsolódunk. November 25-én, szombaton, 17 órai kezdettel a Mindszenti Templomban, a Zárda kápolnában pedig az 5 órai szentmisét követően lesz szentségimádási óra. Legyünk minél többen!

10. November 26-án, Krisztus Király vasárnapján, 16 órai kezdettel lesz a hagyományos Szent Cecília Kórustalálkozó a Mindszenti Templomban, ahol miskolci és miskolc-környéki egyházi kórusok énekelnek. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

2017. október 29., évközi 30. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Mindenszentek ünnepe

 • csütörtök: Halottak napja

 • szombat: Borromeo Szent Károly püspök

2. Október hónapban minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

2. Mindenszentek ünnepén templomunkban reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. A Mindszenti temetőben a szertartás este fél hatkor kezdődik. Halottak napján reggel 7-kor és este ½ 7-kor lesznek szentmisék. Az esti szentmisét egyházközségünk összes elhunytjáért ajánljuk fel. Sajóbábonyban délután két órakor ünnepi szentmise, három órakor temetői szertartás kezdődik. Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig bezárólag minden nap teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Feltételek: gyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára.

3. Október 30-án, hétfőn, este 7 órától, Sztahura Ágnes orgonakoncertje lesz templomunkban. November 7-én, kedden, este 6 órától, barokk koncert lesz a Zárda kápolnában.

4. Az őszi szünetben az elsőáldozási és bérmálkozási hittanórák elmaradnak. Legközelebb november 10-én és 11-én várjuk a gyerekeket.

5. A Miskolc-Újdiósgyőri Plébánia Szent Imre búcsúját november 5-én, jövő vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise délelőtt fél 11-kor kezdődik. Búcsúi előkészületként, november 4-én, szentségimádási napot tartanak, melynek keretében egyházközségünk 10-11 óra között vezeti az imaórát.

6. A Mindszent Kolping Család zarándoklatot szervez november 18-án Mátraverebély-Szentkútra. Útközben megnézzük Hollókőt és Gyöngyöspatán a Jessze oltárt. Útiköltség 2000.- Ft. Érdeklődni és jelentkezni a Plébánia irodában vagy a sekrestyében lehet.

2017. október 22., évközi 29. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Kapisztrán Szent János

 • szerda: Szent Mór püspök

 • szombat: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

2. Október hónapban minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

3. Október 28-án, jövő szombaton, 20 órai kezdettel jótékonysági orgonakoncert lesz a Mindszenti Templomban, a Szent László év jegyében. A koncert ingyenes, támogató jegyek válthatók a rendezvény előtt és alatt 500, 1.000, 2.000, 5.000 és 10.000 Ft. értékben, melyekkel a Szent Damján tábor szervezését támogathatjuk, amely immáron 20 éve biztosít ingyenes táborozási lehetőséget enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő fiatalok részére. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

4. Közeledik Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Mindenszentek ünnepén templomunkban reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. A Mindszenti temetőben a szertartás este fél hatkor kezdődik. Sajóbábonyban délután három órakor lesz temetői szertartás. Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig bezárólag minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. November 2-án, halottak napján, az este ½ 7-kor kezdődő szentmisét a mindszenti egyházközség összes elhunytjáért, mindannyiunk elhunyt szeretteiért ajánljuk fel.

5. Október 26-ig kiállítás tekinthető meg a Millenniumi Teremben. Miskolc városáról készült akvarelek és népművészeti fafaragások láthatóak. Jó szívvel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe, a vasárnapi szentmisék után is szeretettel hívunk mindenkit a Millenniumi Terembe!

6. Hálás szívvel köszönjük a Kedves Hívek perselyadományait, melyekkel egyházunk missziós ügyét támogatták!

2017. október 15., évközi 28. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú

 • szerda: Szent Lukács evangélista

 • szombat: Szűz Mária szombatja

3. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittant pénteken és szombaton tartjuk plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

4. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület keddenként, este 7 órakor kezdődik

5. Október 20-án, pénteken, ¾ 6-tól élő rózsafüzér lesz templomunkban, a hittanos gyermekek vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit!

6. Jövő vasárnap világszerte minden katolikus templomban a missziók javára gyűjtenek. A Kedves Hívek jövő vasárnapi perselyadományai is ezt a célt fogják szolgálni.

2017. október 1., évközi 26. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Őrzőangyalok

 • szerda: Assisi Szent Ferenc

 • szombat: Rózsafüzér Királynője

2. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittant pénteken és szombaton tartjuk plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

3. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án, kedden, este 7 órakor indul.

4. Október hónapban minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

5. Jövő héten elsőpéntek lesz a szokott rend szerint.

6. Október 7-én ministráns találkozó lesz Egerben. Szeretettel hívjuk minden ministránsunkat, jelentkezni az atyáknál lehet a sekrestyében a szentmisék után. A találkozón való részvétel az utazást is beleértve ingyenes. Indulás reggel ½ 8-kor a templom elől.

7. Ugyancsak október 7-én, 17 órai kezdettel, a Versbarátok Köre előadásában irodalmi műsor lesz a Milleniumi Teremben Páli Szent Vice éltéhez kapcsolódóan. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

8. Szintén október 7-én, szombaton, délután ½ 4-kor a lillafüredi Limpiászi feszületnél szentmisét mutat be Kalna Zsolt minorita tartományfőnök-plébános.

9. A Zárda-kápolna Magyarok Nagyasszonya búcsúját október 8-án, az este 5 órai szentmisében tartjuk. Előtte 6-án és 7-én az ötórai szentmisékben lelkigyakorlatos beszédekkel készülünk a búcsú ünnepére.

10. Október 8-án, jövő vasárnap, a 17 órakor kezdődő szentmise keretében, Őexcellenciája Dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldja megőrizve megújult templomunkat. Az ünnepi szertartás után szerény agapéval kedveskednénk a hozzánk érkező híveknek, ezért pogácsa és süteményfelajánlásokat szívesen fogadunk. Ezen a vasárnapon külön esti szentmise nem lesz.

2017. szeptember 24., évközi 25. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Páli Szent Vince áldozópap

 • péntek: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok

 • szombat: Szent Jeromos áldozópap

2. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittant pénteken és szombaton tartjuk plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

3. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án indul. Jelentkezni az irodában, a sekrestyében vagy az atyáknál lehet.

4. A Szent László év alkalmából a lovagkirály ereklyéje előtt mutat be szentmisét S. E. R. Dr. Ternyák Csaba egri érsek szeptember 30-án, jövő szombaton, délelőtt 10 órakor a hejőcsabai templomban.

5. Október hónapban (vasárnaptól) minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

6. Október 7-én ministráns találkozó lesz Egerben. Szeretettel hívjuk minden ministránsunkat, jelentkezni az atyáknál lehet a sekrestyében a szentmisék után. A találkozón való részvétel az utazást is beleértve ingyenes.

7. Ugyancsak október 7-én, 17 órai kezdettel, a Versbarátok Köre előadásában irodalmi műsor lesz a Milleniumi Teremben Páli Szent Vice éltéhez kapcsolódóan. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

8. A Zárda-kápolna Magyarok Nagyasszonya búcsúját október 8-án, az este 5 órai szentmisében tartjuk. Előtte 6-án és 7-én az ötórai szentmisékben lelkigyakorlatos beszédekkel készülünk a búcsú ünnepére.

9. Október 8-án, vasárnap, a 17 órakor kezdődő szentmise keretében, Őexcellenciája Dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldja megőrizve megújult templomunkat. Az ünnepi szertartás után szerény agapéval kedveskednénk a hozzánk érkező híveknek, ezért pogácsa és süteményfelajánlásokat szívesen fogadunk. Ezen a vasárnapon külön esti szentmise nem lesz.

10. A miskolci Jezsuita Gimnázium és Kollégium felvételt hirdet a 2018/19-es tanévre. Három osztályban nyolc-, illetve egy osztályban négy-évfolyamos gimnáziumi képzésre lehet felvételizni. Szeptember 26-án, kedden és november 22-án, szerdán reggel 8 órától nyílt napra várják az érdeklődő szülőket és diákokat.

2017. szeptember 10., évközi 23. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szűz Mária szent neve

 • szerda: Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

 • csütörtök: A szent kereszt felmagasztalása

 • péntek: A Fájdalmas Szűzanya

 • szombat: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk

2. A diákok számára készült új szentmisenaplók már átvehetők a sekrestyében a szentmisék után.

3. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittan pénteken és szombaton lesz plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk a Millenniumi Teremben. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

4. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án indul. Jelentkezni az irodában, a sekrestyében vagy az atyáknál lehet.

5. Szeptember 16-án, szombaton, este ½ 8-tól, a Nyitott Templomok Éjszakája keretében Kodály-koncert lesz templomunkban a Forrás Kamarakórus előadásában. A belépés ingyenes.

6. A Miskolc – Szirmai Egyházközség templomának Fájdalmas Anya búcsúja szeptember 17-én lesz. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, melyet Dr. Seregély István érsek atya mutat be. A szentmise keretében érsek úr megáldja a külsőleg megújult templomot. Szeptember 15-én egész napos szentségimádás lesz Szirmán, melynek keretében a mi egyházközségünk 15 és 16 óra között vezeti az imaórát. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

7. Az új tanév első mocorgós szentmiséje szeptember 17-én, jövő vasárnap, délután 4 órakor lesz a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

8. A Vörösmarty katolikus iskola felvételt hirdet tanító, pedagógiai asszisztens és takarító munkakörökbe. Érdeklődni a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 06-46-506-518 telefonszámán lehet. A pályázatokat postán és személyesen lehet benyújtani a Miskolc, Mádai Lajos u. 2. címre.

9. A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tanfolyamot indít a 4. és 8. osztályos tanulók számára magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. A foglalkozások elősegítik a beiskolázási folyamatot. Időpont: mindkét korosztálynak szombatonként 8.30-tól 10 óráig. (5. és 9. osztályba jelentkezők számára) Első foglalkozás: 2017. szeptember 23. szombat, 830. Jelentkezés: a helyszínen, a foglalkozást tartó tanároknál, illetve előzetesen a 46/412-024-es telefonszámon. Információk az iskoláról a www.frater.hu honlapon. Az első foglalkozás ideje alatt igazgató atya tájékoztatót tart a szülők, érdeklődők részére.

2017. szeptember 3., évközi 32. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Kalkuttai Szent Teréz

 • csütörtök: Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk

 • péntek: Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. A Szent Rita imacsoport szeptember 7-én, 1730 – tól tartja az új idény első imaóráját a plébánia hittantermében.

3. Pénteken, Kisboldogasszony ünnepén, reggel 7 órakor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor lesznek ünnepi szentmisék templomunkban.

4. Ugyancsak pénteken, este 7 órai kezdettel, képviselőtestületi ülést tartunk a plébánia dísztermében. A névre szóló meghívó levelek átvehetők a sekrestyében a szentmisék után. Szeretettel hívom és várom a tagokat!

5. Szeptember 9-én, jövő szombaton, Mészáros János Elek tart jótékonysági koncertet este 7 órától a Minorita Templomban.

6. Szeptember 10-én, jövő vasárnap, a fél kilenckor kezdődő szentmise keretében lesz a plébániánkhoz tartozó hittanosok és pedagógusok tanévnyitó szentmiséje, amelynek keretében tanszermegáldást végzünk. Az új tanév elején erre a közös imádságra minden diákot és pedagógust szeretettel hívunk és várunk. A diákok számára készült új szentmisenaplók már átvehetők a sekrestyében a szentmisék után.

7. A diósgyőri templom búcsúját ugyancsak szeptember 10-én tartják. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Maksó Péter káplán atya celebrál. Szeptember 12-én egész napos szentségimádás lesz Diósgyőrben, melynek keretében a mi egyházközségünk 16 és 17 óra között vezeti az imaórát. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

8. Szeptember 16-án, szombaton, este ½ 8-tól, a Nyitott Templomok Éjszakája keretében Kodály-koncert lesz templomunkban a Forrás Kamarakórus előadásában.

9. Az új tanév első mocorgós szentmiséje szeptember 17-én, délután 4 órakor lesz a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

10. Szeptember 7-én, 16 órától Eucharisztia ünnep lesz a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban, a 2020-as eucharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében. Katekézis, bűnbánati liturgia, szentmise és szentségimádás szerepel a programban. Az ünnep meghívott lelki vezetője S. E. R. Dr. Seregély István érsek atya lesz. Szeretettel várják az érdeklődőket!

2017. augusztus 27., évközi 21. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Ágoston püspök és egyháztanító

 • kedd: Keresztelő Szent János vértanúsága

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. A héten elsőpéntek, elsőszombat és elsővasárnap lesz a szokott rend szerint.

3. A Szent Rita imacsoport szeptember 7-én, 1730 – tól tartja az új idény első imaóráját a plébánia hittantermében.

4. Szeptember 10-én, a fél kilenckor kezdődő szentmise keretében lesz a plébániánkhoz tartozó hittanosok és pedagógusok tanévnyitó szentmiséje, amelynek keretében tanszermegáldást végzünk. Az új tanév elején erre a közös imádságra minden diákot és pedagógust szeretettel hívunk és várunk.

5. A miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételt hirdet takarító munkakörre. Az állás betöltésének kezdete 2017. szeptember 1. A jogviszony teljes, osztott munkaidőben, heti 40 órában, határozott idejű 2017. június 30-ig szól. Bérezés a Munka Törvénykönyve szerinti.

A pályázatokat írásban az intézmény igazgatójának, Mariscsák Istvánnak címezve személyesen vagy postán: 3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2. szám, illetve elektronikusan: igazgato@vorosmartykatolikus.hu címekre várják 2017. augusztus 28-ig.

A pályázat részeként benyújtandó:

· szakmai önéletrajz,

· plébánosi ajánlás.

Az alkalmazás feltétele érvényes erkölcsi bizonyítvány. A pályázattal kapcsolatban további információt nyújtunk az iskola elérhetőségein.

6. Szeptember 7-én, 16 órától Eucharisztia ünnep lesz a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban, a 2020-as eucherisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében. Katekézis, bűnbánati liturgia, szentmise és szentségimádás szerepel a programban. Az ünnep meghívott lelki vezetője S. E. R. Dr. Seregély István érsek atya lesz. Szeretettel várják az érdeklődőket!

2017. augusztus 13., évközi 19. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Maximilán Kolbe áldozópap és vértanú

 • kedd: Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

 • szombat: Szent Bernát apát és egyháztanító

 • vasárnap: Szent István király, Magyarország fővédőszentje

2. Augusztus 15-én, jövő kedden, Nagyboldogasszony ünnepe lesz, parancsolt ünnep. Templomunkban reggel 7 órakor, délelőtt 10 órakor és este fél 7-kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. A Zárda-kápolnában és Sajóbábonyban délután 5 órakor lesz ünnepi szentmise.

3. Szent István király ünnepe az idei évben vasárnapra esik. Templomunkban az ünnepi szentmisék a vasárnapokon megszokott időpontokban kezdődnek.

4. A Nagyboldogasszony templom búcsúját a Minorita templomban augusztus 15-én, az este 6 órakor kezdődő szentmisén tartják. Az ünnepi szónok S. E. R. Dr. Ternyák Csaba egri érsek lesz. A búcsúra a lelki felkészülést (triduumot), mely augusztus 12-én, 13-án és 14-én, a 18 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz, Ft. Győrfy Béla Szabolcs, a budapesti Sziklakápolna templomigazgatója, pálos házfőnök atya tartja. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

5. A Miskolc-Selyemréti Szent István Templom búcsúját augusztus 20-án, vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise délelőtt ½ 11-kor kezdődik, melyen az ünnepi szónok Szabó József Béla, c. kanonok, egyházmegyei zeneigazgató atya lesz. Előtte 19-én, szombaton, egész napos szentségimádással készülnek a búcsúra, melynek keretében egyházközségünk 14 és 15 óra között vezeti az imaórát. Szeretettel várják a Kedves Híveket!