Megnyíltak a pokol kapui

Naponta hallunk a híradásokból, hogy kegyetlen keresztényüldözés van szerte a világban. Honnan ez a példátlan gyűlölet ártatlan emberek ellen? Az ember értetlenül áll az események előtt. Pedig az evangéliumban megtaláljuk ennek a magyarázatát. Abban az eseményben, ami a kafarnaumi zsinagógában történt.

De mi is történt a kafarnaumi zsinagógában? Isten országának és a sátán országának drámai összeütközése. Az egy olyan jelenség volt, ami napjainkban is folyik, mégpedig drámai módon.

 Mi is van az evangéliumban? Azt olvassuk, hogy egy szokásos szombati istentiszteleten Jézus szólásra jelentkezett. Lenyűgöző szavakkal Jézus beszélt Isten országáról. Nem vagytok lekötelezettjei a bűnnek – mondta hallgatóinak. Legyetek jók, mindenkihez jók, hasonlítsatok mennyei Atyátokra, aki felkelti napját jókra és gonoszokra, aki esőt ad igazaknak és bűnösöknek, szeressétek egymást, bocsássatok meg egymásnak, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei Atyátok irgalmas. Isten felvesz titeket az ő szent országába. Egy új világ virrad az emberiségre, ha belépnek Isten országába. Hallgatói áhítatos csendben fogadták szavait, itták az Isten csodálatos országáról való híradást.

És ebbe az áhítatos csendbe belerikácsolt egy ördögtől megszállott ember. A sátánt képviselte. A sátán nem bírta felháborodás nélkül elviselni, hogy Jézus lerombolja az ő országát. Felállt és kiabálni kezdett. El akarta venni Jézus hitelét, ezért kiáltott rá név szerint: Tudom, ki vagy, Isten szentje! – Mi volt ez? A sátán vészkiáltása: Vigyázzatok, emberek, ez az ember Isten küldöttje, Isten országa tagjaivá akar tenni benneteket.

 Az áteredő bűnben az emberiség felmondta az engedelmességet Istennek. Ennek ellenére mindig voltak istenfélő emberek, de az emberiség lényegileg elszakadt Istentől. Az emberiség olyan gonosz lett, hogy Isten egyszer vízözönnel mosta el az egészet. A vízözönből csak Noé és családja maradt életben, velük új nemzedék kezdődött, az Istennel való szövetségben, de az ő utódaik is nagy részben rossz útra tértek. Isten pedig büntetésül kiszolgáltatta őket a sátánnak, megengedte, hogy a sátán megszálljon bizonyos embereket. Ez abban állt, hogy ezeket az embereket a sátán teljesen a hatalmába kerítette: ő beszélt rajtuk keresztül, persze tönkretette azt is, akit megszállott. Szánalmas emberek voltak.

 A küzdelem pedig végigkíséri az Egyház egész életét.

Jézus életét, tanítását négy evangelista írta le. A felolvasott jelenetet egyedül Márk evangéliumában találjuk meg. Szent Márk pedig Szent Péter apostol munkatársa volt Rómában, evangéliuma Szent Péter apostol prédikációnak gondolatai. Nem véletlen, hogy Szent Péter ezt a jelenetet fontosnak tartotta elmondani Rómában. Róma világváros volt. És minden világváros a bűnök központja is. Ott tört ki az első keresztényüldözés. A keresztényeket nemcsak a római császárok, hanem a nép is üldözte. A züllött csőcselék látva a keresztények erkölcsös életét, félteni kezdte a maga bűnös szórakozását. Ha a keresztények kerülnek hatalomra, – gondolták – vége a bacchanáliáknak, a buja ligeteknek, vége lesz annak, hogy a cirkuszban a tömeg szórakoztatására embereket öljenek meg. És felkiáltottak: Ezek elveszik az emberek örömeit. A keresztények az emberi nem ellenségei. Oroszlánok elé a keresztényeket! – Ezt hallva Szent Péter pedig úgy érezte: ezzel a jelenséggel egyszer már találkozott, akkor, amikor a sátán tiltakozott a kafarnaumi zsinagógában. Akkor Jézussal szemben. El is mondta a rómaiaknak figyelmeztetésül az eseményt. Levelében pedig minden nemzedék számára: Testvérek, vigyázzatok, mert az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresvén, kit nyeljen el.

 Testvérek! Ez a figyelmeztetés nekünk is szól, mert Isten országa és a gonoszság világa közötti harcnak nincs vége. Most is tart.

 És a sátán természete ugyanaz: ameddig valaki elfogadja az ő uralmát, nem bántja. Nem kívánja tőle, hogy égbekiáltó bűnöket kövessen el, elég neki, ha az ember nem vesz tudomást Istenről.  De ha azt látja, hogy Isten országa valahol sikeresen növekszik, elveszíti a fejét, és tör, zúz, gyilkol. Manapság Ázsiában és Afrikában. Ott ugyanis az Egyház népszerű és gyarapszik.

 Személyes emlékem van az ázsiai és európai keresztények élete közötti különbségről. Vagy tíz évvel ezelőtt a vietnámi katolikus püspöki kar Rómába szeretett volna utazni. Moszkva fennhatósága alatt volt abban az időben az egész Vietnám. Moszkva megengedte nekik, hogy Rómába menjenek, de kikötötte, hogy a püspöki kar Magyarországon keresztül menjen Rómába, és Magyarországon látogasson meg egy püspökséget. Így kerültek Egerbe. Egy bíboros, két érsek és tíz püspök. Néhány napot Egerben töltöttek. Együtt ebédeltünk. Ebéd közben a mellettem ülő püspököt megkérdeztem, hogy náluk a hívek hány százaléka jár templomba. Nem értette a kérdést. Mondtam, hogy nálunk a megkereszteltek öt-tíz százaléka vesz részt vasárnaponként a szentmisén. Akkor már értette, mit kérdezem és azt válaszolta, hogy mindenki, aki meg van keresztelve. Azt azonban továbbra sem értette, hogy aki keresztény, miért nem jár templomba. Hát ez a különbség az ázsiai, afrikai és európai keresztények magatartása között. Mert nálunk a megkereszteltek 5-6 százaléka jár templomba vasárnaponként. És ezt helyénvalónak tartják. A sátán is jónak látja. Nem is háborgatja a keresztényeket.

 Vagy egy másik példa. A Szentatya legújabban a Fülöp szigeteken járt és ott szándékozott a híveknek misét mondani. Úgy számították, hogy a misén vagy hat millió ember vesz részt. A mise idejére azonban egy tájfun söpört végig a Fülöp szigeteken, életveszélyes volt egyáltalán a védett helyekről kilépni, egy székesegyházban volt a mise.  De amikor II. János Pál pápa volt ott, akkor a misén négy millió hívő vett részt.

 Ezt nem tudja elviselni a sátán. Szolgái által öldökli a katolikusokat. Naponta halljuk a híradásokból, hogy Szíriában, Irakban lerohanják a keresztény közösségek városait, falvait. És ahol valamikor az apostolok alapították meg az egyházakat, ott egy keresztény sem marad. Mert a keresztény ember vagy meghal, vagy mindenét hátrahagyva elmenekül. Milliók lesznek hontalanná.

 Afrikában is dühöng a sátán. Mert ott a legutóbbi időben ötven millióval nőtt a katolikusok száma. Tehát rájuk gyújtják a templomot, felrobbantják őket mise után a templom előtt, vagy megölik a nyílt utcán. Mert katolikusok.

 Krisztus Urunk a sátán két jellegzetes tulajdonságára hívta fel a figyelmünket: „Hazug ő és a hazugság atyja, és – gyilkos volt kezdettől fogva.” Ezt látjuk napjainkban is. Ha ezt látjuk, akkor a sátán működését látjuk. Korunkban mintha megnyíltak volna a pokol kapui és a sátán rátört volna az Egyházra.

 Európában nincs ilyen nyílt harc. Mert Európa felett a sátán uralkodik, közéletét nem a kereszténység irányítja. Európát a tévé irányítja az erkölcstelenség szellemében, itt a divat, a pénz, a szórakozás, a sport, a test kultusza az irányadó és ezzel a sátán meg van elégedve. Nincs szüksége arra, hogy követői égbekiáltó bűnöket kövessenek el, elég neki, ha Istent nem szolgálják, ezért nyugton hagyja őket. 

 Mi egy hatalmas tanítás birtokában vagyunk. Nem nyert és nem nyerhet a sátán. Mi hallgassunk a mi Urunk, Jézus Krisztusra, legyünk boldogan Isten országának tagjai, éljük kereszténységünket, és kérjük Jézust, erősítsen meg bennünket az Istenhez való hűségben.  

                                                                     Czakó István