Hitoktatás a Hit Évében

Jézus Krisztusban azért lett a Fiúisten emberré, hogy minket szavaival és példájával tanítson és bűneinktől megváltson. Nem véletlen, hogy Mesternek, Tanítónak hívták őt és nem csodatevőnek, vagy gyógyítónak. Elsősorban nem az evilági gondjainkat jött megoldani, eltörölni. Sok mindent csak általa ismerhettünk meg Isten akaratából, benne jött el a kinyilatkoztatás teljessége hozzánk. Tehát mindannyiunknak szüksége van hitbeli ismereteink gyarapítására. A “jó pap holtig tanul” mondás ezt is akarja tanítani nekünk.

A Hit évének kezdetén kiadott körlevelében, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia így szól hozzánk:

„A Hit éve különösen is rávilágít a gyerekek és fiatalok hitoktatásának fontosságára, katolikus egyházi iskoláink értékére és a hit ismeretében való állandó előrehaladásra a felnőttek és a családok körében is.” Az első lépés az Istenbe vetett hit felé, hogy halljunk róla, mert a hit hallásból ered. Nem úgy születtünk meg, hogy már mindent tudtunk a jó Istenről, hanem úgy vesszük át ismereteinket Róla szeretteinktől, tanárainktól, jóakaróinktól. Ezért nagyon fontos feladata minden keresztény embernek, a szülőknek, nagyszülőknek, barátoknak, hitoktatóknak, hogy adják át ismereteiket, tapasztalataikat, hitüket azoknak, akik rájuk vannak bízva, és akiknek csak tudják.

Szeretnénk segíteni a hozzánk tartozókat azzal, hogy ismertetjük az általunk adott lehetőségeket.

Kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon ahhoz a csoporthoz, ami legközelebb áll hozzá és legtöbbet tud adni neki. Reméljük, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő helyet egyházközségünkben.

Mindenkit hívunk és várunk hittanóráinkra, foglalkozásainkra!

Nagy István