A hittankönyvhöz

Az interneten megjelent egy hír: Halálos bűnnek nevezte Erdő Péter bíboros testvére az általa írt hittankönyvben a homoszexualitást.

A tévé riportere jobb ügyhöz méltó buzgósággal utána vetette magát az ügynek, szemmel láthatóan azzal a hátsó gondolattal, hogy vádolhassa az Egyházat.  Felkereste azt az iskolát, amelyben ezt a tankönyvet használják. Ez az osztrák-magyar iskola Budán. Ott azt válaszolták neki, hogy ők nem ebből a könyvből tanítanak, hanem osztrák könyvből. Ha egy magyar tankönyv szövegébe beleszólnának, abból diplomáciai bonyodalom lenne.

A riporter nem szállt le az ügyről, mert ez ma Magyarországon számára központi kérdés. Ment Hoffman Rózsához, az oktatásügyi államtitkárhoz. Ő azt válaszolta a riporternek, hogy a hitoktatásba az állam nem szól, és nem szólhat bele, mert az Egyház és az állam szét van választva.

A riportot a tévé részéről némi kommentálással járták. Idézték a pápát, aki azt mondta, hogy hajlama miatt senkit sem ítél el. És megkérdezték: Mit szól ehhez a magyar katolikus Egyház?

Az alábbiakban közreadom, amit kis kutatás nyomán a Szentírásban a homoszexualitásról találtam.

Szodoma és Gomorra bűne és büntetése. (Szodoma lakói) szólították Lótot, és azt mondták neki: „Hol vannak azok a férfiak, akik betértek hozzád az éjjel? Hozd ki őket, hadd ismerjük meg őket.” Lót azt mondta: „Kérlek titeket, testvéreim, ne tegyetek ilyen gonoszságot. Van két lányom, akik még nem ismertek férfit, kihozom őket hozzátok, éljetek vissza velük.” Ám azok, azt mondták: „Takarodj innen!” De azok a férfiak kinyújtották a kezüket, behúzták Lótot magukhoz, a kinn levőket pedig vaksággal sújtották. – Az Úr kénkövet és tüzet hullatott az Úrtól Szodomára és Gomorrára, és elpusztította a városokat. – Amikor Ábrahám felkelt, letekintett Szodomára és Gomorrára, azt látta, hogy olyan füst száll fel a földből, mint az olvasztó kemence füstje. I Móz 19 f

Férfival ne hálj asszonnyal való hálás módjára: undokság az. (Leviták könyve 18 22) Ha valaki férfival hál asszonnyal való hálás módjára: förtelmességet követett el mind a kettő, halállal lakoljanak, vérük legyen rajtuk. (Leviták Könyve 20 13)

Ezért (büntetésül) Isten átadta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis elcserélték a természet szerint való szokást azzal, amely a természet ellen van. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyva a természet szerint való együttélést az asszonnyal, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfiak férfiakkal ocsmányságot műveltek. (Róm 1 26sk)

Ne ejtsétek tévedésbe magatokat, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kapzsik, sem iszákosok, sem átkozódók, sem rablók nem részesülnek Isten országában. (I Kor 6 9)

Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha a törvénynek megfelelően alkalmazzák, tudva, hogy az igazra nem vonatkozik a törvény, hanem csak a gonoszokra, engedetlenekre, istentelenekre, bűnösökre, vétkesekre, szentségtelenekre, apagyilkosokra, anyagyilkosokra, gyilkosokra, paráznákra, férfiakkal fajtalankodókra, emberrablókra, hazugokra, és arra, ami ezen kívül még ellenkezik az egészséges tanítással.  (I Tim 1 8-10)

Nincs más, mint elítélni a Szentírást. Volt már erre példa: Hitler ítélte el.

Czakó István