Vivien imádja a kutyákat

Az Észak (Magyarország), Borsod megye lapja rendszeresen hoz a címlapján fiatal, üde lányarcokat. És a lányarcok alatt a lányok bölcs mondásoknak látszó kijelentéseit. Régen bölcsektől tanult az emberiség, most az ifjúságtól kellene tanulnunk. A lányarcok mellett megjelenő megállapítások nagyon úgy tűnnek, mintha korszakos bölcsesség volna bennük, de semmi bölcsesség nincs.  Nem nagyon bölcs mondások. Tizennyolc-húszéves lányok nem nagyon oszthatják a bölcsességet.

Legutóbb (nov.21.) a lányka üde arcocskája mellett ezt bölcs mondást olvastam: Vivien imádja a kutyákat.

Eszembe jutott Vianney Szent Jánosnak, az Ars-i plébánosnak a mondása: Vegyétek el az emberektől a papot, húsz év múlva az állatokat fogják imádni. A hitetlenség terjed nálunk is. Ennek a következménye volna Vivien megnyilatkozása?

Mit jelent imádni? Elismerni valakit legfelsőbb lénynek, a mindenség forrásnak, életünk értelmének, végső céljának, és hódolni neki. Csak Istent szabad imádni. Mert Isten a legfőbb lény, életünk forrása, végső célja. Vivien pedig azt mondja: Imádja a kutyákat. Komolyan gondolja ezt Evelin? Aligha.

Vivien bölcs mondásával kapcsolatban a kereszten szenvedő Krisztus szavai jelennek meg előttem. Mikor az ellenségei őt még keresztre feszítve is gúnyolták, így fohászkodott Istenhez: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Ha tudnák, hogy milyen gonoszságot tesznek, nem tennék. Úgy gondolom, Vivien is valahogy így van: Nem tudja, mit beszél. Nem tudja, mit jelent állatot imádni. De: akkor ne mondja. Egy felnőtt embernek tudnia kell, mit érnek a szavai.

Kérdezem én: imádja-e Vivien Istent? Mert Istent kellene imádni. Nem tartom valószínűnek, hogy Istent imádja. Mert, noha olyan országban nőtt fel, amely keresztény volt, de megkeresztelt szülei, környezete nem gondoskodott arról, hogy bármiféle ismerete is legyen Istenről. És hogy Istent imádni kell.

Felmagasztalása-e az embernek, hogy állatot imád? Stultus factus  est homo a scientia sua. Buta lett az ember az okosságától. Jeremiás próféta könyvében találjuk ezt a lesújtó megállapítást. Az ember degradálja magát. Ahogyan fogynak társadalmunkban a hívő emberek, az Istent ismerő emberek, egyre gyakrabban halljuk, hogy az emberek imádnak valakit, valamit. Értelmetlennek tartják, hogy Istent imádják. Tehát valami mást, valaki mást imádnak Isten helyett. Talán nem is mondják, hogy imádják, de az életük középpontjába helyezik, egész életük körülötte forog, ezt látják életük céljának, értelmének.

Vajon értelmes dolog-e állatot imádni? Értelmesebb, mint Istent imádni? Az értelmes ember lealacsonyítja magát, ha egy csak ösztönei által vezérelt élő lényt imád.

Az egyiptomiak az Ápis bikát imádták. Tőle eredeztették az életet, ha kimúlt, ünnepélyesen eltemették, a temetést a fáraó fia felügyelte, külön temetőjük volt, amit a modern korban találtak meg. Érdekes, hogy Egyiptomban, ahol az ókorban  a természettudományok olyan magas szinten álltak, egy ilyen kultusz megmaradhatott. És még az is, hogy a görögök, a bölcsesség népe Serapion néven átvette és a Földközi tenger medencéjében elterjesztette ezt a tiszteletet. Meg az is érdekes, hogy az Európai Unió szellemi vezetői, akik azt vallják, hogy az európai népek az antik világ szellemiségét vették át, a kereszténységet ki sem ejtik a szájukon, úgy látszik, ezzel a szellemiséggel érzik a közvetlen kapcsolatot. Az egyiptomiak a madárfejű, embertestű Horust istenként tisztelték, a babilóniaiak a kígyót imádták.

Elképesztő módon van a földön olyan ország, ahol az állatok vallási tisztelete napjainkig ér. Indiában szent állatnak tartják a tehenet. És ennek következtében hagyják őket szabadon kóborolni. Előfordul, hogy egy tehén betéved a modern nagyváros főutcájának zsúfolt autóforgalmába, és megállítja a forgalmat: egy szent tehén ott áll az út közepén. Senki nem bántja. Ha egy indiai parasztnak van egy tehene, odaadóan gondozza, amikor látja, hogy az állat élete végéhez közeledik, állatmenhelybe adja, ahol buddhista szerzetesek gondozzák. Még India nagy politikusa, Mahatma Gandhi is nagy tisztelettel nyilatkozott a tehenek tiszteletéről. Igaz, ő már a modern szemlélettel rokonította, azt mondta, hogy a tehenek tisztelete általában a teremtmények iránti megbecsülést jelképezi. Ennek ellenére nagyon sok tehén  csont soványan tengeti az életét.

A kereszténység idejében az állatok imádása eltűnt. Most eltűnik a kereszténység és visszajön az állatok kultusza? Olyan nagyra van némely modern ember a tudásával. Ebben mutatkozik meg a tudás?

Szegény Vivien. Sajnálom, hogy az állatok imádása van az élete központjában. Ha csakugyan igaz, amit nevével kapcsolatban az újság közreadott.  

Mindent összevetve azonban az újságban megjelent feltűnő kijelentéssel szemben úgy vélem, hogy Vivien nem imádja a kutyákat. Semmiféle állatot nem imád. Mert Vivien azt sem tudja, mit jelent imádni. Vivien nem tanult hittant. Vivien egyszerűen affektál, Vivien előkelő akar lenni, Vivien modern akar lenni, ezért beszél zagyvaságot. Mondja már meg valaki neki, mit jelent imádni.

Czakó István