Tömegtájékoztatás

Vasárnap a tömegtájékoztatás napja volt. Olyan fontos ez az Egyház számára, hogy erről még a szentbeszédben is fel kell hívnia a papságnak a hívek figyelmét.

A tömegtájékoztatás eszközei az újságok, a rádió és a tévé. Nagyon fontos, hogy a katolikus hívek megfelelően vélekedjenek ezekről. Miért fontos ez az Egyház számára? Mert az írott szónak nagy tekintélye van. Ha valaki valamiről az újságból tudomást szerez, annak könnyebben hitelt ad. Azt mondják: „Benne volt az újságban.” Noha már nem hisznek az emberek olyan feltétlenül az újságoknak, de még mindig vannak tömegek, amelyeknek a véleményét az újságok formálják. Vagy- egy másik tekintély: a mikrofon. Thomas Merton, aki mielőtt szerzetes lett, maga is újságíró volt, azt írja egyik könyvében: „Az emberek annak hisznek, akinek mikrofon van a kezében.” Ha a pápa szakértőkkel történt tanácskozás alapján nyilatkozik, aki személyében is kiválóan képzett ember, az vitatható, de ha egy csinos lány, aki alig tudott átvergődni az érettségin, mikrofonnal a kezében,és véleményt mond,  az hihető.

A tömegtájékoztatás célja az volna, hogy a hírek közlése által alakítsa a közvéleményt és közösséggé formálja a társadalmat. Sajnálatos módon a tömegtájékoztatás eszközeit gyakran nem erre a magasztos célra használják: egyházellenes erők, vagy pénzéhes körök kerítették hatalmukba, és visszaélnek vele. Ezért hívja fel a hívek figyelmét a katolikus tömegtájékoztatás eszközeire az Egyház vezetősége.

Egyházellenes erők kerítették hatalmukba, és felhasználják arra, hogy hitellenes eszmék terjesztésével sok embert elszakítsanak az Egyháztól.

Sajnos, az Egyház későn ébredt rá a sajtó jelentőségére. De amikor ráébredt, akkor az Egyház is megindította a tömegtájékoztatást. A jó sajtót, rádiót, tévét. Nálunk Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök és Bangha Béla jezsuita szerzetes volt a katolikus sajtó nagy apostola. Először katolikus folyóiratok indultak az intelligencia számára. Bangha Béla azonban ezt nem tartotta elégségesnek, azt szorgalmazta, hogy katolikus napilap is legyen. Országos gyűjtést rendezett a szükséges anyagi alap előteremtésére, sikerült is neki közadakozásból összeszedni a szükséges tőkét. És mivel azt látta, hogy egy katolikus napilap nem függhet hitellenes nyomdavállalattól, nyomdát is alapított. Ő alapította az Új Élet nyomdát, ami a két világháború között az ország legmodernebb nyomdája volt.

Természetes, hogy a keresztény sajtó állandó támadások pergőtüzében folytatta munkáját, és amikor a kommunista párt átvette a hatalmat, egyik legelső intézkedésével államosította az Új Élet Nyomdát. Ez lett a párt nyomdája. Ebből lett a Szikra nyomda. Büszkék is voltak arra, hogy az övék az ország legmodernebb nyomdája. Az interneten utána kerestem a Szikra nyomda múltjának. Nincs múltja. Egyszerre lett. Most is materialisták kezében van. Erre nem vonatkozott az államosított egyházi javak tulajdonjogának rendezése.

Eltéríti a tömegtájékoztatási eszközöket a jó céltól az anyagiasság is. Olyan cikkeket írni, közzé tenni, amit el lehet adni. Pénzt szerezni a hírekkel. Kiszolgálni az alantas ösztönöket. Innen ered az, hogy némelyik sajtótermék, vagy a tévé telve van szemérmetlen képekkel. Ezt veszik. Vagy közölnek olyan híreket, eseményeket, amelyekkel a köznek ártanak. Klasszikus eset volt, hogy amikor a rendőrség a túszejtők ellen harcolt, a tévé a banditákat segítette. A rendőrök felsorakoztak a túszejtők által birtokba vett ház körül, a tévé felvette és sugározta a rendőrök helyzetét, a banditák pedig a házban tévén nézték, hol vannak az ellenük harcoló rendőrök. Így jól tudtak védekezni, a tévé segítette a banditákat.

A rendőrség úgy védekezik a banditákat segítő sajtó ellen, hogy bizonyos ideig a nyomozás érdekében nem közöl részletes adatokat. Az újságíró pedig úgy játssza ki a rendőrséget, hogy valami módon, – nem tisztességes módon – mégis hozzáfér az adatokhoz, közli és ezt nagy bravúrnak tartják. Én azt csodálom, hogy ezt nem büntetik.

Saját érdekünkben ne vegyünk, és ne olvassunk lélekromboló újságot, ne hallgassunk rádiót, ne nézzünk ilyen tévét. Van a Szentírásban egy mondat, ami a lélekrombolásnak erre a típusára vonatkozik. Így szól „Ablakainkon mászik be a halál.” Az ember szemén keresztül hatol a lelkébe, ami megöli. Zárjuk be az ablakot!

És tájékozódjunk a jó tömegtájékoztatási eszközök, a jó újság, rádió, jó tévé közlések alapján! Mert ilyen is van. Segítsük a katolikus tömegtájékoztatási eszközöket. Ezeket vegyük, segítsük adományokkal, hozzászólásokkal. Ilyen például egyházmegyénkben a Szent István rádió is, amelyben ez a jegyzet elhangzik.

Nem tömegtájékoztatási eszköz, de ide veszem még a jó könyveket is. Ne olvassunk rossz könyveket, ártó irodalmat. Annyi jó irodalmi alkotás van, nincs időnk arra, hogy ártalmas olvasmányokra pazaroljuk az időnket.

Ha ezt tesszük, napról-napra növekszünk lélekben, Istenhez és az Egyházhoz való hűségben.

 

Czakó István