Játszik a sátán

Minap az egyik újságban cikk jelent meg arról, hogy Olaszországban egy 14 éves lány szülei lakásából kivetette magát az ablakon és meghalt. A cikkben közölt történet alapján jellegzetes példáját látjuk annak, hogyan működik a sátán, akiről Krisztus azt mondta, „gyilkos volt kezdettől fogva.”

A cikk arról számol be, hogy egy 14 éves lány három fiú, egy 15, egy 14, és egy 13 éves fiú társaságában egy házibulin vett részt. A cikk nem írja le közvetlenül a szórakozásokat, csak a rákövetkező eseményekből, meg a periratokból következtethetünk arra, mi történt azon a bizonyos házibulin. Féktelen szórakozással, viháncolással kezdődött. Nevetgéltek, cukkolták egymást. Nincs jó ízlés, nincs gátlás. A lelkek mélyén jelentkező jó indításokat, halvány nyugtalanságot a buliban kötelező jópofáskodás elmosta. Mindenki túl akart tenni a másikon. Azt hazudták maguknak, hogy nagyon jól érzik magukat.

Aztán előkerült az alkohol. Ittak. Megint meg akarták mutatni, hogy ki az erős, ki bírja jobban. A jókedv és a gátlástalanság az égig ért. És mindig merészebbek lettek. A fiúk nekimentek a lánynak, lerántották a ruháit, és sorba megerőszakolták. Nem kellett erőszakolni a lányt, ő is részeg volt, az alkohol feloldotta a gátlást, jó játéknak tartotta, benne volt a játékban. Még mindig nagyon jól szórakoztak. Olyan jól, hogy azt a jó bulit meg is örökítették: felvették videóra, és a felvételt a fiúk magukkal vitték.

A féktelen szórakozásnak a lány apja vetett véget, hazavitte a lányt. Kevéssel ezután ugyanis a Facebookon kompromittáló videó jelent meg a zilált és ittas lányról. A fiúk küldték.

Ők lassan kijózanodtak, de a hangulatuk nem változott. Megnézték a videót, és úgy találták, hogy remek hecc volna, ha ezt lejátszanák a lánynak. Elküldték tehát Facebookon a lánynak. Tudták, hogy milyen szerencsétlennek érzi magát a lány, hogy így ország-világ előtt meghurcolják, de bennük semmi együttérzés nem volt. Jót nevettek rajta. Itt már látszik a sátán kegyetlen játéka. A felvételekre özönlöttek a gonosz megjegyzések, a lány telefonjára pedig az SMS-ek. A 14 éves lány nézte a felvételeket, saját magát részegen, csapzottan, a fiúk által megalázva, hallgatta a fiúk zaklató megjegyzéseit, hallgatta, ahogyan kinevetik, nem bírta a szégyent, kivetette magát az ablakon. Meghalt. Beteljesedett a sátán műve. Mit mondott Krisztus a sátánról? „Gyilkos volt kezdettől fogva.”

A fiatalkorúak bíróságának eljárásából, és az ügyészi vizsgálat irányából sejthetjük, hogy mi történt akkor ott.

Hogy mi történt? A torinói fiatalkorúak bírósága gyermekpornográfia gyanújával eljárást indított annak kiderítésére, miként engedhette meg a Facebook, hogy a lányra halálba kergető, zaklató megjegyzéseket tegyenek. Az ügyész pedig felvetette, hogy bűncselekmény következtében következett be a halál, csoportos nemi erőszak és gyermekpornográfia szerepelhet a gyanúsítások között.

Így játszik a sátán. Először szertelen vidámság, erkölcsi gátlások nélkül, amin mindenki nevet, nagyon merésznek és újnak tetszik, polgárpukkasztó, mint a hippi mozgalom, mert ilyen régen nem volt. A keresztény erkölcstan az arany középutat ajánlja. Semmiben sem szabad túlzásba vinni. A jókedvben és szórakozásban sem.

Majd jön az alkohol. Az alkohol feloldja a gátlásokat. A szórakozásban átlépik az erkölcs, a józan ész határait. És zavaros fejjel mennek előre. Játszik a sátán. És mikor a lányt szembesítik saját magával, megmutatják neki, mit tett, kétségbeesik, és kiveti magát az ablakon. Játszik a sátán. A bűnöst kétségbeesésbe hajtja. Ez Júdás kétségbeesése: Nagyobb az én bűnöm, mint hogy az Isten megbocsássa.

A gonosz lélek ezt akarta, mert gyilkos volt kezdettől fogva.

És az olasz szülők egyesülete feljelentette a Facebook közösségi portált. Mert a bűnről nem szabad beszélni. Rossz, amit a gyermekek elkövettek? Ki a felelős azért, mert a gyermekek ilyenek? Ki mutogatja nekik napról-napra a tévében a pornográf képeket? És ki beszél arról, hogy micsoda boldogság most ifjúnak lenni, mert megszűntek a gátlások? Gondolom az olasz tévében aznap este is ment valami pornófilm, de nem büntette meg a tévét senki. Mert mintha a társadalom törvénye az lenne, hogy a bűnt szabad elkövetni, de róla beszélni nem szabad.

Bossuetnak, a nagy francia egyházi szónoknak van egy híres beszéde, amiben azt fejtegeti, hogy az ideigvaló dolgok önmagukban sem nem jók, sem nem rosszak. Jók, ha jóra használják, rosszak, ha rosszra használják őket. A Facebook is ilyen. És minden modern találmány ilyen. Lehet jóra is, rosszra is használni. A Facebook kezelői rosszra használták. A szülők feljelentik tehát, beperlik a Facebookot. Joggal? Bizonyára joggal, mert a Facebook közvetítette a lányt halálba hajszoló képeket, üzeneteket. De saját magukat nem jelentik fel? Ők nevelték úgy gyermekeket, hogy nem ismerték Isten parancsait, amik lelkiismeretben köteleznek.

Az ember borzongva szemléli a sátán praktikáját. Először gondtalan játék, csábos szórakozás, majd a teremtmények Isten gondolata ellen való élvezete, végül elpusztítja azt, aki hallgatott rá. A sok balga ember pedig megy utána.

Némelyekben felébred a lelkiismeret, hogy nem jól van így. Tenni is kívánnak valamit: feljelentik a Facebook-ot. Mit érnek el vele? Más vonalon tovább folyik a rontás. Egy öngerjesztő romlás iránya figyelhető meg a társadalomban. A társadalom szélsőséges tagjai azon versengenek, hogy ki tudja merészebben és még merészebben átlépni a társadalmi szokások törvényeit, majd az erkölcsi törvényeket és végül a józan ész törvényeit. Egészen az önpusztításig, egészen odáig, hogy a társadalom a gonosz szellemtől hajszolva kiveti magát az ablakon, öngyilkos lesz, az emberiség elpusztítja önmagát.

Jól megfigyelhető ez az évtizedeken át húzódó és öngerjesztő folyamat. Azzal kezdődött, hogy az ifjak nem mosdottak, nem tartották az illemszabályokat. A felnőtt nemzedék bosszankodott, az ifjak pedig élvezték, polgárpukkasztó folyamatnak tartották viselkedésüket. Aztán áthágták az erkölcsi törvényeket. A keresztény erkölcs törvényeit. Majd a józan ész szabályait, az élet ellen kezdtek élni: a házasság ellen vannak, házasságot kötnek egyneműek, együttélésük nyomán ki kell halni az emberiségnek.

A sátán tönkre akarja tenni Isten művét. A teremtésben az ember van a teremtett világ legfelső fokán, az ember foglalja össze Isten uralmát a teremtett világ felett, az ember viszi a teremtett világ hódolatát Isten elé, ha viszi. Ha hisz Istenben. De ha nem hisz, ha nem ismeri el Istent, akkor az ember úgy látja, nincs törvény. A lelkek mélyén kell megállítani ezt az önpusztító folyamatot. Nincs más orvosság, mint Jézus Krisztus orvossága.

Czakó István