Hirdetés kategória bejegyzései

2018. január 14., évközi 2. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Szent Antal apát

 • csütörtök: Árpád-házi Szent Margit szűz

2. Jövő vasárnap délután, 16 órától, mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

3. Jövő vasárnap kezdődik az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét első alkalma a belvárosi református templomban lesz vasárnap, 17 órától. Templomunkban január 24-én, szerdán, 17 órakor lesz az ökumenikus igeliturgia. Kiemelt alkalom január 27, szombat, amikor a Miskolci Egyetemen lesz közös imaóra 16 órai kezdettel, melyen a különböző felekezetek püspökei hirdetik az Igét. Az egyetemi imaóra után az autóbuszok sűrített menetrend szerint indulnak majd a belváros felé. Az ökumenikus imahét részletes programját a Kedves Hívek a bejárati ajtón és az egyházközség honlapján is olvashatják. Szeretettel buzdítunk Mindenkit, hogy kapcsolódjunk bele minél többen a Krisztus-hívők egységéért való imádságba!

4. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, de meglepetés műsor is lesz. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában 6.000 – Ft-os áron, mely a 3 fogásos vacsorát is tartalmazza.

5. A Családok Évéhez kapcsolódva a Debreceni Kör Dáma Egyesület meghirdette a Családok Országos Koncertjét. A kezdeményezéshez csatlakozott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is. A programra 2018. január 14-én, 17 órakor kerül sor a Miskolci Evangélikus Templomban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2018. január 7., Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

1. Akik szeretnék kérni a házszentelés szentelményét és szívesen megáldatnák otthonukat, kérjük jelezzék szándékukat a sekrestyében vagy az irodában. Név, cím és telefonszám megadását kérjük.

2. Január 8-án, este ½ 7-től, Dr. Seregély István érsek atya tart előadást „Eucharisztikus Kongresszus” címmel a Szent Anna Kolping Házban.

3. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, de meglepetés műsor is lesz. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában 6.000 – Ft-os áron, mely a 3 fogásos vacsorát is tartalmazza.

4. A Családok Évéhez kapcsolódva a Debreceni Kör Dáma Egyesület meghirdette a Családok Országos Koncertjét. A kezdeményezéshez csatlakozott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is. A programra 2018. január 14-én, 17 órakor kerül sor a Miskolci Evangélikus Templomban. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

2017. december 31., Szent Család Vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Újév, Szűz Mária Istenanyasága

 • kedd: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

 • szombat: Urunk megjelenése, Vízkereszt

2. Vasárnap az esztendő utolsó napja van. Délután 1740 – től Jézus Neve litániát imádkozunk, az év végi hálaadás pedig 18 órakor kezdődik. Éjfélkor templomi imádsággal és szentségi áldásban részesülve lépünk át az Úr 2018. esztendejébe.

3. Január elsején, Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepén vasárnapi miserendet tartunk.

4. Jövő szombaton Vízkereszt napja lesz, parancsolt ünnep, templomunkban reggel 7-kor, délelőtt 10 órakor és este ½ 7-kor lesz ünnepi szentmise. Ezen a napon délelőtt ¾ 12-kor, Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspök vízszentelést tart a Szinva teraszon, megáldva a Szinva vizét is. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepét üli Anyaszentegyházunk.

5. Ugyancsak szombaton, 19 órai kezdettel, Szarvas Péter atya önálló előadói estje lesz a Szent Anna templomban, amikor saját dalaiból ad majd koncertet.

6. Akik szeretnék kérni a házszentelés szentelményét és szívesen megáldatnák otthonukat, kérjük jelezzék szándékukat a sekrestyében vagy az irodában. Név, cím és telefonszám megadását kérjük.

7. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, de meglepetés műsor is lesz. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában 6.000 – Ft-os áron, mely a 3 fogásos vacsorát is tartalmazza.

8. A főbb változó ünnepek időpontjai 2018-ban:

 • Hamvazószerda: február 14.

 • Húsvét: április 1.

 • Urunk mennybemenetele: május 13.

 • Pünkösd: május 20.

 • Úrnapja: június 3.

 • Templombúcsú: július 1.

 • Krisztus Király vasárnapja: november 25.

9. Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Testvérünknek! Bízzuk újra életünket Krisztusra!

2017. december 24., Advent 4. vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Urunk születése, karácsony

 • kedd: Szent István első vértanú

 • szerda: Szent János apostol és evangélista

 • csütörtök: Aprószentek

2. 24-én karácsony vigíliáját ünnepeljük. Délután 4 órakor kezdődik a gyerekek pásztorjátéka a Millenniumi Teremben. Este ½ 7-től karácsony vigíliájának szentmiséje lesz, éjjel ½ 12-től virrasztásra, majd éjféli szentmisére várjuk a Kedves Híveket! A Zárda-kápolnában ugyancsak éjfélkor lesz szentmise.

3. Hétfőn Urunk születésének ünnepét üljük. Minden templomunkban a szokott vasárnapi időpontokban lesznek az ünnepi szentmisék. Karácsony másnapján, december 26-án ugyancsak vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon a Zárda-kápolnában lesz még szentmise 17 órakor.

4. A Kedves Hívek karácsonyi perselyadományait az egri papképzés céljaira fordítjuk. Hálásan köszönünk a nevükben is minden adományt!

5. December 26-án, 17 órától, a Mindszenti Kórus hagyományos karácsonyi, zenés áhítata lesz templomunkban.

6. December 30-án egész napos szentségimádás lesz a görömbölyi templomban, melynek keretében a mi egyházközségünk 12-től 13 óráig vezeti az imaórát.

7. Jövő vasárnap az esztendő utolsó napja lesz. Délután 1740 – től Jézus Neve litániát imádkozunk, az év végi hálaadás pedig 18 órakor kezdődik. Éjfélkor templomi imádsággal és szentségi áldásban részesülve lépünk át az Úr 2018. esztendejébe. A Zárda-kápolnában 17 órakor kezdődik az év végi hálaadás.

8. December 31-én, Szent Család ünnepén, az este 6 órakor kezdődő év végi hálaadó szentmise keretében tartjuk a jubiláns házaspárok megáldását. Feliratkozni a sekrestyében és az irodában lehet.

9. Január elsején, Újév napján, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepén vasárnapi miserendet tartunk.

10. Idén már nem lesznek plébániai hittanórák. Legközelebb január 5-én és 6-án várjuk a leendő elsőáldozókat és bérmálkozókat a plébániára.

11. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, de meglepetés műsor is lesz. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában 6.000 – Ft-os áron, mely a 3 fogásos vacsorát is tartalmazza.

12. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal, munkájukkal vagy bármilyen módon hozzájárultak templomunk karácsonyi díszítéséhez.

13. Istentől megáldott, örömteli és szeretetteljes karácsonyt kívánunk minden Kedves Testvérünknek! Legyen Dicsőség mennyben az Istennek és a Földön békesség minden jó szándékú embernek!

2017. december 17., Advent 3. vasárnapja

1. Advent hétköznapjain hajnali roráte szentmisék lesznek reggel hat órától. A második szentmise hét órakor kezdődik. Buzdítjuk a Kedves Híveket a hajnali szentmiséken való részvételre!

2. A hagyományokhoz híven vasárnap, az esti szentmise után közös együttlétre hívjuk a plébánia munkatársait, a képviselőtestületi tagokat és az énekkar tagjait a Millenniumi Terembe.

3. Jövő héten hétfőn, kedden és csütörtökön 18 órától, pénteken pedig 17 órától pásztorjáték próba lesz a Millenniumi Teremben. A főpróbát szombaton 14 órakor tartjuk, az előadás pedig vasárnap, 16 órakor kezdődik a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

4. December 21-22-23-án, 9-től 12 óráig, karácsonyi gyóntatási ügyelet lesz templomunkban. A minorita templomban ugyan ezeken a napokon, 15 és 18 óra között várja karácsonyi gyónási lehetőség a Kedves Híveket.

5. Jövő vasárnap karácsony vigíliáját ünnepeljük. Délután 4 órakor kezdődik a gyerekek pásztorjátéka a Millenniumi Teremben. Este ½ 7-től karácsony vigíliájának szentmiséje lesz, ½ 12-től virrasztásra, majd éjféli szentmisére várjuk a Kedves Híveket! A Zárda-kápolnában ugyancsak éjfélkor lesz szentmise. Délelőtt adventi 4. vasárnapjának szentmiséi a szokott időpontokban kezdődnek.

6. Hétfőn Urunk születésének ünnepét üljük. Minden templomunkban a szokott vasárnapi időpontokban lesznek az ünnepi szentmisék. Karácsony másnapján, december 26-án templomunkban ugyancsak vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon a Zárda-kápolnában lesz még szentmise 17 órakor.

7. December 26-án, 17 órától, a Mindszenti Kórus hagyományos karácsonyi, zenés áhítata lesz templomunkban.

8. December 31-én, Szent Család ünnepén, az este 6 órakor kezdődő év végi hálaadó szentmise keretében tartjuk a jubiláns házaspárok megáldását. Feliratkozni a sekrestyében és az irodában lehet.

9. Kolping családunk óévbúcsúztató Szilveszteri bált rendez december 31-én, a hálaadó szentmise után, a Millenniumi Teremben. Részletekről a bejárati ajtón elhelyezett tájékoztatón olvashatnak, jegyek az irodában és a sekrestyében vásárolhatók.

10. Idén már nem lesznek plébániai hittanórák. Legközelebb január 5-én és 6-án várjuk a leendő elsőáldozókat és bérmálkozókat a plébániára.

11. Kérjük a Kedves Híveket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik az ünnep alkalmából szeretnének szentségekhez járulni, jelentsék a szentmisék után a sekrestyében vagy az irodában név, cím és telefonszám megadásával.

12. Templomunk karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a sekrestyében és az irodában.

13. Plébániánk keresztény bált rendez 2018. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, este 7 órai kezdettel az ITC Székházban. Az est meghívott sztárvendége Varga Miklós, háziasszonya Bényi Ildikó. Jegyek már kaphatók a plébánia irodájában. Karácsonyi ajándéknak is kiváló.

2017. december 3., Advent 1. vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Szent Miklós püspök

 • csütörtök: Szent Ambrus püspök és egyháztanító

 • péntek: A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2. Ma elkezdődött a karácsonyi előkészület ideje, az adventi szent idő. Advent hétköznapjain hajnali roráte szentmisék lesznek reggel hat órától. A második szentmise hét órakor kezdődik. Buzdítjuk a Kedves Híveket a hajnali szentmiséken való részvételre! Pénteken, Szeplőtelen Fogantatás főünnepén reggel 6-kor és 7-kor, délelőtt 10-kor, valamint este ½ 7-kor lesz ünnepi szentmise templomunkban.

3. Az előttünk álló héten csütörtökön este 6 órától és pénteken este 5 órától lesz pásztorjáték próba a Millenniumi Teremben.

4. Jövő vasárnap, a fél kilences szentmise után Szent Miklós püspököt várjuk a Millenniumi Terembe, ahol a gyermekeknek ajándékot oszt. A Vörösmarty Iskola diákjai rövid műsorral, a tantestület tagjai pedig agapéval kedveskednek nekünk. Mindezek közben és után meglepetés program is lesz a gyerekeknek. Szeretettel hívunk mindenkit! Ugyancsak jövő vasárnap, délután 5 órától 6 óráig orgonahangverseny lesz templomunkban.

5. Az adventi háromnapos lelkigyakorlat december 15-16-17-én lesz templomunkban, az este fél hétkor kezdődő szentmisék keretében. Az idei lelkigyakorlatot Ft. Veres Zoltán homrogdi plébános fogja tartani. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

6. A hagyományokhoz híven december 17-én, az örvendezés vasárnapján, az esti szentmise után közös együttlétre hívjuk a plébánia munkatársait, a képviselőtestületi tagokat és az énekkar tagjait a Millenniumi Terembe. A meghívók átvehetők a sekrestyében.

7. A Mindszent Kolping Család következő összejövetele december 10-én, vasárnap, 17 órakor lesz a plébánia dísztermében! Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk. Kolping családunk óévbúcsúztató Szilveszteri bált rendez december 31-én, a hálaadó szentmise után, a Millenniumi Teremben. Részletekről a bejárati ajtón elhelyezett tájékoztatón olvashatnak, jegyek az irodában és a sekrestyében vásárolhatók.

8. Plébániánk Karitász Csoportja december 10-től 17-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek elhelyezhetőek a sekrestyében vagy az irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk információt a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.

9. Kérjük a Kedves Híveket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik az ünnep alkalmából szeretnének szentségekhez járulni, jelentsék a szentmisék után a sekrestyében vagy az irodában név, cím és telefonszám megadásával.

10. Templomunk karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a sekrestyében és az irodában.

2017. november 26., Krisztus Király vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

 • csütörtök: Szent András apostol

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. Ma (vasárnap) délután, 16 órai kezdettel lesz a hagyományos Szent Cecília Kórustalálkozó a Mindszenti Templomban, ahol miskolci és miskolc-környéki egyházi kórusok énekelnek. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

3. Jövő vasárnap elkezdődik a karácsonyi előkészület ideje, az adventi szent idő. Advent első vasárnapján lesz a leendő elsőáldozók és bérmálkozók bemutatása a ½ 9-es szentmise keretében. A pénteki hittanóra elmarad, szombaton reggel 9 órára várjuk mind az elsőáldozókat, mind pedig a bérmálkozókat a templomba, egy közös szertartáspróbára.

4. Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2017. december 1-jén, pénteken 16 órától Mikuláscsalogató vers- és énekversenyt rendez iskolába készülő, nagycsoportos gyerekeknek az iskola színháztermében. Nevezni télről vagy a Mikulásról szóló verssel ill. dallal lehet november 24-ig! Kérjük, gyermekük részvételi szándékát jelezzék az iskolában telefonon vagy az iskola honlapján található nevezési lap leadásával.

5. „Tüzet hoztam, égjen!” December 2-án, jövő szombaton, 17 órai kezdettel a Millenniumi Teremben, Sík Sándor életéről és munkásságáról hallhatnak verses-zenés összeállítást, a Versbarátok Köre „Minden forrásom belőled fakad” című eucharisztikus sorozatának 2. előadásaként. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

6. Az adventi háromnapos lelkigyakorlat december 15-16-17-én lesz templomunkban, az este fél hétkor kezdődő szentmisék keretében. Az idei lelkigyakorlatot Ft. Veres Zoltán homrogdi plébános fogja tartani. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

7. Templomunk karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a sekrestyében és az irodában.

2017. november 12., évközi 32. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Magyar szentek és boldogok

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. November 14-én, kedden, este 6 órától, barokk koncert lesz a Zárda kápolnában.

3. A nagy érdeklődésre való tekintettel egy harmadik autóbuszt is indítunk a november 18-i szentkúti zarándoklatra, így akiknek feltételesen fogadtuk el jelentkezését, lesz helyük az autóbuszon. Van még néhány üres hely, ezekre jelentkezni a sekrestyében lehet. Indulás szombaton reggel ½ 8-kor a templomtól.

4. Várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését a karácsonyi pásztorjátékra. Vasárnap a ½ 9-es szentmisék után várunk minden jelentkezni vágyót a Millenniumi Terembe. Tegyük idén is szebbé az események megjelenítésével Urunk születésének ünnepét!

5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz minden katolikus templomban a Karitász javára. Ez egyben a hónap harmadik vasárnapja is, tehát mocorgós szentmise is lesz 16 órától a Millenniumi Teremben.

6. A Kolping Akadémia következő előadása november 13-án, hétfőn, este ½ 7-kor lesz a Szent Anna Plébánián. Az előadást Szarvas Péter atya tartja „Fatima üzenete 100 év után” címmel.

7. Nyílt napok a Fráterben: november 21-én, kedden reggel 730 – tól a 8. osztályos tanulókat, 28-án, kedden reggel 730 – tól pedig a 4. osztályos tanulókat és szüleiket várják szeretettel. A szülők számára mindkét alkalommal tájékoztatót tartanak az iskoláról és a felvételi eljárásról.

8. Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda az idei tanévben is megrendezi „Iskolanyitogató” rendezvényét, amelynek első állomása az Iskola-előkészítő foglalkozás, melyre szeretettel várják az érdeklődő szülőket, gyerekeket 2017. november 17-én, 1600-kor.

9. „A Király a királyod?” címmel országos szentségimádás lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület jegyében, melybe mi is bekapcsolódunk. November 25-én, szombaton, 17 órai kezdettel a Mindszenti Templomban, a Zárda kápolnában pedig az 5 órai szentmisét követően lesz szentségimádási óra. Legyünk minél többen!

10. November 26-án, Krisztus Király vasárnapján, 16 órai kezdettel lesz a hagyományos Szent Cecília Kórustalálkozó a Mindszenti Templomban, ahol miskolci és miskolc-környéki egyházi kórusok énekelnek. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

2017. október 29., évközi 30. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Mindenszentek ünnepe

 • csütörtök: Halottak napja

 • szombat: Borromeo Szent Károly püspök

2. Október hónapban minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

2. Mindenszentek ünnepén templomunkban reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. A Mindszenti temetőben a szertartás este fél hatkor kezdődik. Halottak napján reggel 7-kor és este ½ 7-kor lesznek szentmisék. Az esti szentmisét egyházközségünk összes elhunytjáért ajánljuk fel. Sajóbábonyban délután két órakor ünnepi szentmise, három órakor temetői szertartás kezdődik. Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig bezárólag minden nap teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Feltételek: gyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára.

3. Október 30-án, hétfőn, este 7 órától, Sztahura Ágnes orgonakoncertje lesz templomunkban. November 7-én, kedden, este 6 órától, barokk koncert lesz a Zárda kápolnában.

4. Az őszi szünetben az elsőáldozási és bérmálkozási hittanórák elmaradnak. Legközelebb november 10-én és 11-én várjuk a gyerekeket.

5. A Miskolc-Újdiósgyőri Plébánia Szent Imre búcsúját november 5-én, jövő vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise délelőtt fél 11-kor kezdődik. Búcsúi előkészületként, november 4-én, szentségimádási napot tartanak, melynek keretében egyházközségünk 10-11 óra között vezeti az imaórát.

6. A Mindszent Kolping Család zarándoklatot szervez november 18-án Mátraverebély-Szentkútra. Útközben megnézzük Hollókőt és Gyöngyöspatán a Jessze oltárt. Útiköltség 2000.- Ft. Érdeklődni és jelentkezni a Plébánia irodában vagy a sekrestyében lehet.

2017. október 22., évközi 29. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Kapisztrán Szent János

 • szerda: Szent Mór püspök

 • szombat: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

2. Október hónapban minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

3. Október 28-án, jövő szombaton, 20 órai kezdettel jótékonysági orgonakoncert lesz a Mindszenti Templomban, a Szent László év jegyében. A koncert ingyenes, támogató jegyek válthatók a rendezvény előtt és alatt 500, 1.000, 2.000, 5.000 és 10.000 Ft. értékben, melyekkel a Szent Damján tábor szervezését támogathatjuk, amely immáron 20 éve biztosít ingyenes táborozási lehetőséget enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő fiatalok részére. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

4. Közeledik Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Mindenszentek ünnepén templomunkban reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. A Mindszenti temetőben a szertartás este fél hatkor kezdődik. Sajóbábonyban délután három órakor lesz temetői szertartás. Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig bezárólag minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. November 2-án, halottak napján, az este ½ 7-kor kezdődő szentmisét a mindszenti egyházközség összes elhunytjáért, mindannyiunk elhunyt szeretteiért ajánljuk fel.

5. Október 26-ig kiállítás tekinthető meg a Millenniumi Teremben. Miskolc városáról készült akvarelek és népművészeti fafaragások láthatóak. Jó szívvel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe, a vasárnapi szentmisék után is szeretettel hívunk mindenkit a Millenniumi Terembe!

6. Hálás szívvel köszönjük a Kedves Hívek perselyadományait, melyekkel egyházunk missziós ügyét támogatták!