Hirdetés kategória bejegyzései

2017. szeptember 24., évközi 25. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • szerda: Páli Szent Vince áldozópap

 • péntek: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok

 • szombat: Szent Jeromos áldozópap

2. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittant pénteken és szombaton tartjuk plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

3. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án indul. Jelentkezni az irodában, a sekrestyében vagy az atyáknál lehet.

4. A Szent László év alkalmából a lovagkirály ereklyéje előtt mutat be szentmisét S. E. R. Dr. Ternyák Csaba egri érsek szeptember 30-án, jövő szombaton, délelőtt 10 órakor a hejőcsabai templomban.

5. Október hónapban (vasárnaptól) minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

6. Október 7-én ministráns találkozó lesz Egerben. Szeretettel hívjuk minden ministránsunkat, jelentkezni az atyáknál lehet a sekrestyében a szentmisék után. A találkozón való részvétel az utazást is beleértve ingyenes.

7. Ugyancsak október 7-én, 17 órai kezdettel, a Versbarátok Köre előadásában irodalmi műsor lesz a Milleniumi Teremben Páli Szent Vice éltéhez kapcsolódóan. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

8. A Zárda-kápolna Magyarok Nagyasszonya búcsúját október 8-án, az este 5 órai szentmisében tartjuk. Előtte 6-án és 7-én az ötórai szentmisékben lelkigyakorlatos beszédekkel készülünk a búcsú ünnepére.

9. Október 8-án, vasárnap, a 17 órakor kezdődő szentmise keretében, Őexcellenciája Dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldja megőrizve megújult templomunkat. Az ünnepi szertartás után szerény agapéval kedveskednénk a hozzánk érkező híveknek, ezért pogácsa és süteményfelajánlásokat szívesen fogadunk. Ezen a vasárnapon külön esti szentmise nem lesz.

10. A miskolci Jezsuita Gimnázium és Kollégium felvételt hirdet a 2018/19-es tanévre. Három osztályban nyolc-, illetve egy osztályban négy-évfolyamos gimnáziumi képzésre lehet felvételizni. Szeptember 26-án, kedden és november 22-án, szerdán reggel 8 órától nyílt napra várják az érdeklődő szülőket és diákokat.

2017. szeptember 10., évközi 23. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szűz Mária szent neve

 • szerda: Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító

 • csütörtök: A szent kereszt felmagasztalása

 • péntek: A Fájdalmas Szűzanya

 • szombat: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk

2. A diákok számára készült új szentmisenaplók már átvehetők a sekrestyében a szentmisék után.

3. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittan pénteken és szombaton lesz plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk a Millenniumi Teremben. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

4. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án indul. Jelentkezni az irodában, a sekrestyében vagy az atyáknál lehet.

5. Szeptember 16-án, szombaton, este ½ 8-tól, a Nyitott Templomok Éjszakája keretében Kodály-koncert lesz templomunkban a Forrás Kamarakórus előadásában. A belépés ingyenes.

6. A Miskolc – Szirmai Egyházközség templomának Fájdalmas Anya búcsúja szeptember 17-én lesz. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik, melyet Dr. Seregély István érsek atya mutat be. A szentmise keretében érsek úr megáldja a külsőleg megújult templomot. Szeptember 15-én egész napos szentségimádás lesz Szirmán, melynek keretében a mi egyházközségünk 15 és 16 óra között vezeti az imaórát. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

7. Az új tanév első mocorgós szentmiséje szeptember 17-én, jövő vasárnap, délután 4 órakor lesz a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

8. A Vörösmarty katolikus iskola felvételt hirdet tanító, pedagógiai asszisztens és takarító munkakörökbe. Érdeklődni a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda 06-46-506-518 telefonszámán lehet. A pályázatokat postán és személyesen lehet benyújtani a Miskolc, Mádai Lajos u. 2. címre.

9. A miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó tanfolyamot indít a 4. és 8. osztályos tanulók számára magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból. A foglalkozások elősegítik a beiskolázási folyamatot. Időpont: mindkét korosztálynak szombatonként 8.30-tól 10 óráig. (5. és 9. osztályba jelentkezők számára) Első foglalkozás: 2017. szeptember 23. szombat, 830. Jelentkezés: a helyszínen, a foglalkozást tartó tanároknál, illetve előzetesen a 46/412-024-es telefonszámon. Információk az iskoláról a www.frater.hu honlapon. Az első foglalkozás ideje alatt igazgató atya tájékoztatót tart a szülők, érdeklődők részére.

2017. szeptember 3., évközi 32. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Kalkuttai Szent Teréz

 • csütörtök: Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk

 • péntek: Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. A Szent Rita imacsoport szeptember 7-én, 1730 – tól tartja az új idény első imaóráját a plébánia hittantermében.

3. Pénteken, Kisboldogasszony ünnepén, reggel 7 órakor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor lesznek ünnepi szentmisék templomunkban.

4. Ugyancsak pénteken, este 7 órai kezdettel, képviselőtestületi ülést tartunk a plébánia dísztermében. A névre szóló meghívó levelek átvehetők a sekrestyében a szentmisék után. Szeretettel hívom és várom a tagokat!

5. Szeptember 9-én, jövő szombaton, Mészáros János Elek tart jótékonysági koncertet este 7 órától a Minorita Templomban.

6. Szeptember 10-én, jövő vasárnap, a fél kilenckor kezdődő szentmise keretében lesz a plébániánkhoz tartozó hittanosok és pedagógusok tanévnyitó szentmiséje, amelynek keretében tanszermegáldást végzünk. Az új tanév elején erre a közös imádságra minden diákot és pedagógust szeretettel hívunk és várunk. A diákok számára készült új szentmisenaplók már átvehetők a sekrestyében a szentmisék után.

7. A diósgyőri templom búcsúját ugyancsak szeptember 10-én tartják. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Maksó Péter káplán atya celebrál. Szeptember 12-én egész napos szentségimádás lesz Diósgyőrben, melynek keretében a mi egyházközségünk 16 és 17 óra között vezeti az imaórát. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

8. Szeptember 16-án, szombaton, este ½ 8-tól, a Nyitott Templomok Éjszakája keretében Kodály-koncert lesz templomunkban a Forrás Kamarakórus előadásában.

9. Az új tanév első mocorgós szentmiséje szeptember 17-én, délután 4 órakor lesz a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

10. Szeptember 7-én, 16 órától Eucharisztia ünnep lesz a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban, a 2020-as eucharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében. Katekézis, bűnbánati liturgia, szentmise és szentségimádás szerepel a programban. Az ünnep meghívott lelki vezetője S. E. R. Dr. Seregély István érsek atya lesz. Szeretettel várják az érdeklődőket!

2017. augusztus 27., évközi 21. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Ágoston püspök és egyháztanító

 • kedd: Keresztelő Szent János vértanúsága

 • szombat: Szűz Mária szombatja

2. A héten elsőpéntek, elsőszombat és elsővasárnap lesz a szokott rend szerint.

3. A Szent Rita imacsoport szeptember 7-én, 1730 – tól tartja az új idény első imaóráját a plébánia hittantermében.

4. Szeptember 10-én, a fél kilenckor kezdődő szentmise keretében lesz a plébániánkhoz tartozó hittanosok és pedagógusok tanévnyitó szentmiséje, amelynek keretében tanszermegáldást végzünk. Az új tanév elején erre a közös imádságra minden diákot és pedagógust szeretettel hívunk és várunk.

5. A miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételt hirdet takarító munkakörre. Az állás betöltésének kezdete 2017. szeptember 1. A jogviszony teljes, osztott munkaidőben, heti 40 órában, határozott idejű 2017. június 30-ig szól. Bérezés a Munka Törvénykönyve szerinti.

A pályázatokat írásban az intézmény igazgatójának, Mariscsák Istvánnak címezve személyesen vagy postán: 3530 Miskolc, Mádai Lajos utca 2. szám, illetve elektronikusan: igazgato@vorosmartykatolikus.hu címekre várják 2017. augusztus 28-ig.

A pályázat részeként benyújtandó:

· szakmai önéletrajz,

· plébánosi ajánlás.

Az alkalmazás feltétele érvényes erkölcsi bizonyítvány. A pályázattal kapcsolatban további információt nyújtunk az iskola elérhetőségein.

6. Szeptember 7-én, 16 órától Eucharisztia ünnep lesz a homrogdi Krisztus Teste és Vére templomban, a 2020-as eucherisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében. Katekézis, bűnbánati liturgia, szentmise és szentségimádás szerepel a programban. Az ünnep meghívott lelki vezetője S. E. R. Dr. Seregély István érsek atya lesz. Szeretettel várják az érdeklődőket!

2017. augusztus 13., évközi 19. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Maximilán Kolbe áldozópap és vértanú

 • kedd: Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

 • szombat: Szent Bernát apát és egyháztanító

 • vasárnap: Szent István király, Magyarország fővédőszentje

2. Augusztus 15-én, jövő kedden, Nagyboldogasszony ünnepe lesz, parancsolt ünnep. Templomunkban reggel 7 órakor, délelőtt 10 órakor és este fél 7-kor kezdődnek az ünnepi szentmisék. A Zárda-kápolnában és Sajóbábonyban délután 5 órakor lesz ünnepi szentmise.

3. Szent István király ünnepe az idei évben vasárnapra esik. Templomunkban az ünnepi szentmisék a vasárnapokon megszokott időpontokban kezdődnek.

4. A Nagyboldogasszony templom búcsúját a Minorita templomban augusztus 15-én, az este 6 órakor kezdődő szentmisén tartják. Az ünnepi szónok S. E. R. Dr. Ternyák Csaba egri érsek lesz. A búcsúra a lelki felkészülést (triduumot), mely augusztus 12-én, 13-án és 14-én, a 18 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz, Ft. Győrfy Béla Szabolcs, a budapesti Sziklakápolna templomigazgatója, pálos házfőnök atya tartja. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

5. A Miskolc-Selyemréti Szent István Templom búcsúját augusztus 20-án, vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise délelőtt ½ 11-kor kezdődik, melyen az ünnepi szónok Szabó József Béla, c. kanonok, egyházmegyei zeneigazgató atya lesz. Előtte 19-én, szombaton, egész napos szentségimádással készülnek a búcsúra, melynek keretében egyházközségünk 14 és 15 óra között vezeti az imaórát. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

2017. július 23., évközi 16. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Árpád-házi Szent Kinga szűz

 • kedd: Szent Jakab apostol

 • szerda: Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei

 • szombat: Szent Márta

2. Ma (vasárnap), 18 órai kezdettel a Continental Singers koncertjére várják az érdeklődőket Szirmabesenyőre, a római katolikus templom kertjébe, rossz idő esetén a templomba. Az előadás ingyenes.

3. 2017. július 25-én lesz 30 esztendeje annak, hogy Dr. Seregély Istvánt püspökké szentelték és az Egri Főegyházmegye 80. főpásztoraként megkezdte egyházmegyénk kormányzását. Ebből az alkalomból július 25-én, kedden este fél 7-kor az egri Bazilikában Seregély érsek úr hálaadó szentmisét mutat be.

4. A miskolci Szent Anna templom búcsúját július 30-án, jövő vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise ½ 11-kor kezdődik, melyet Papp Tihamér ferences atya fog bemutatni. A Szent Anna egyházközség hivatalos szentségimádási napja július 26-án lesz, melynek keretében egyházközségünk 13-14 óra között vezeti az imaórát. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

5. Augusztus 1-én és 2-án, kedden és szerdán lesz a Minorita templomban a szokásos Porcinkula-búcsú. A ferences közösségek világszerte ezen a két napon ünneplik Isten irgalmát, az assisibeli kis kápolna ünnepét és a Ferences Rend oltalmazóját, az Angyalos Boldogasszonyt. A Porcinkula búcsú mindkét napján a 18 órai szentmisén szentbeszédet mond Skublics Máté atya. Mindkét napon szentségimádás is lesz, egyházközségünk kedden 15-től 16 óráig vezeti az imaórát.

2017. július 16. évközi 15. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szent Hedvig királynő

 • szombat: Szent Mária Magdolna

2. Július 23-án, jövő vasárnap, 18 órai kezdettel a Continental Singers koncertjére várják az érdeklődőket Szirmabesenyőre, a római katolikus templom kertjébe, rossz idő esetén a templomba. Az előadás ingyenes.

3. A miskolci Szent Anna templom búcsúját július 30-án, két hét múlva tartják. Az ünnepi szentmise ½ 11-kor kezdődik, melyet Papp Tihamér ferences atya fog bemutatni. A Szent Anna egyházközség hivatalos szentségimádási napja július 26-án lesz, melynek keretében egyházközségünk 13-14 óra között vezeti az imaórát. Szeretettel várják a Kedves Híveket!

4. Augusztus 1-én és 2-án, kedden és szerdán lesz a Minorita templomban a szokásos Porcinkula-búcsú. A ferences közösségek világszerte ezen a két napon ünneplik Isten irgalmát, az assisibeli kis kápolna ünnepét és a Ferences Rend oltalmazóját, az Angyalos Boldogasszonyt. A Porcinkula búcsú mindkét napján a 18 órai szentmisén szentbeszédet mond Skublics Máté atya. Mindkét napon szentségimádás is lesz, egyházközségünk kedden 15-től 16 óráig vezeti az imaórát.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola a 2017/18-as tanévre határozott időre szeretne alkalmazni teljes munkaidőben (lehetőleg férfi) testnevelő tanárt és óraadóként matematika tanárt. Nyugdíjas pedagógus jelentkezését is szeretettel várják. Jelentkezni az iskolában szerdai napokon lehet, illetve a honlapjukon (vorosmartykatolikus.hu) található elérhetőségeken.

2017. július 9., évközi 14. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

 • szombat: Szent Bonaventura püspök és egyháztanító

2. A Várkápolna Szent Hedvig búcsúját jövő vasárnap, a 9 órakor kezdődő szentmisében tartják.

3. Szintén jövő vasárnap Kármelhegyi Boldogasszony Búcsúját ünnepli a Kármelita templom. A 11 órától kezdődő ünnepi szentmisét Bosák Nándor püspök atya fogja bemutatni. A búcsú előestéjén, július 15-én, 17 órától, szentmisével egybekötött lelki előkészületet tartanak Papp Zoltán atya vezetésével. Mindkét napon lesz lehetőség szentgyónásra. Szeretettel várnak mindenkit!

4. Jövő szerdán kezdődik az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat. Holnapig még lehet az interneten is regisztrálni, azt követően pedig a helyszínen.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola a 2017/18-as tanévre határozott időre szeretne alkalmazni teljes munkaidőben (lehetőleg férfi) testnevelő tanárt és óraadóként matematika tanárt. Nyugdíjas pedagógus jelentkezését is szeretettel várják. Jelentkezni az iskolában szerdai napokon lehet, illetve a honlapjukon (vorosmartykatolikus.hu) található elérhetőségeken.

2017. július 2., évközi 13. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • hétfő: Szent Tamás apostol

 • szombat: Szűz Mária szombati emléknapja

2. Jövő héten elsőpéntek lesz a szokott rend szerint.

3. A mai szentmiséken Péter-fillér gyűjtés van minden katolikus templomban. Hálásan köszönjük a Kedves Hívek adományait!

4. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola a 2017/18-as tanévre határozott időre szeretne alkalmazni teljes munkaidőben (lehetőleg férfi) testnevelő tanárt és óraadóként matematika tanárt. Nyugdíjas pedagógus jelentkezését is szeretettel várják. Jelentkezni az iskolában szerdai napokon lehet, illetve a honlapjukon (vorosmartykatolikus.hu) található elérhetőségeken.

2017. június 25., évközi 12. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

 • kedd: Szent László király

 • szerda: Szent Iréneusz püspök és vértanú

 • csütörtök: Szent Péter és Szent Pál apostolok

 • szombat: Szűz Mária szombati emléknapja

2. Könyvbemutató beszélgetést rendezünk Elmer István szerző és Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök között, a frissen megjelent „Az élet a szeretetben teljes” című önéletrajzi interjúkötet kapcsán, a Millenniumi Teremben, június 28-án, szerdán, 19 órai kezdettel. A helyszínen a könyv megvásárlására és dedikáltatására is lehetőség nyílik. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

3. Templomunk búcsúját július 2-án, jövő vasárnap tartjuk. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, melyet Főtisztelendő Dr. Artner Péter főszentszéki bíró, egyetemi tanár, káli plébános fog bemutatni és a szentbeszédet is ő mondja. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket! Az ünnepi szentmise után a kórus és a képviselőtestület tagjait várom a Milleniumi Terembe koccintásra, beszélgetésre. A névre szóló meghívók átvehetők a sekrestyében a szentmisék után. A búcsúi szentmise és körmenet miatt július 2-án a ½ 12-es szentmise elmarad!!!

4. Jövő héten, a vasárnapi szentmiséken, Péter-fillér gyűjtés lesz minden katolikus templomban.