2018. december 2., Advent első vasárnapja

 • Ádvent első vasárnapja után a hétköznapokon szokásos módon tartjuk a roráte-miséket, reggel 6 órakor. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
 • December 3-án hétfőn délután 14:00 órától elkezdődik a Zárda Kápolnában a mindennapi szentségimádás. Aki teheti térjen be egy-egy órára, de akár néhány percre is. Minden hétköznap délután 17:00 óráig a kitett oltáriszentség előtt imádkozhatunk.
 • Ugyancsak hétfőn 17:00 órakor a hitoktatók hittana lesz a plébánián.
 • December 6-án csütörtökön reggel 8 órától 10 óráig gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti templomban.
 • December 7-én elsőpéntek lesz. A roráték alatt és után is gyóntatunk. Péntekenként azok a gyerekek akik részt vesznek a rorátén reggelit is adunk, hogy már innen mehessenek az iskolába. Kérjük a hitoktatók jelzését, hogy mennyi gyerekre számíthatunk.
 • December 7-én pénteken 16:30-kor Jótékonysági Koncert lesz a Mindszenti-templomban a Vörösmarty iskola udvarának felújítására.
 • December 8-án Szeplőtelenfogantatás ünnepe, Főünnep. a roráté után nem tartunk 7 órakor szentmisét, hanem délelőtt 10 órakor.
 • December 8-án szombaton este 19:00 órakor Böjte Csaba testvér a Művészetek Házában jótékonysági estet tart. Belépő: 2500 Ft.
 • December 9-én vasárnap a fél 9-es szentmisére aki eljön, az találkozhat a Mikulással (az az szent Miklós püspökkel is), és ha még nem töltötte be a 14. évét, azt a Mikulás meg fogja ismerni.
 • Ugyancsak jövő vasárnap 18:00 órakor a Minorita templomban ezüstmisét tartanak Pawel Cebula és Bogdan Adamczyk minorita atyák.
 • Plébániánk Karitász Csoportja december 9-től 16-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek átadhatók a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.

2018. november 25., Krisztus Király vasárnapja

 • Ma a karitásznak perselyezünk. Kérjük legyenek nagylelkűek a szegények iránt!
 • Jövő vasárnap advent első vasárnapja, az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő gyerekek bemutatása lesz a fél 9-es szentmisén.
 • Advent első vasárnapja után a hétköznapokon szokásos módon tartjuk a roráte-miséket, reggel 6 órakor. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
 • Balázs Ferenc kántor úr szabadságra megy a következő napokban, Fülöp Arnold tanár úr fogja őt helyettesíteni Kolozsvárról.
 • A Keresztény Pedagógiai Műhely első előadása, mintegy száz pedagógus részvételével megtörtént az elmúlt héten. A következő alkalom december 12-én szerdán 17:00 órakor lesz a Millenniumi Teremben. Mikolai Vince főesperes a keresztény emberképről tart előadást.
 • A Mindszenti-templomban az adventi lelkigyakorlat hagyományosan december 14-, 15- és 16-én az esti szentmisén lesz. A lelkigyakorlatot Dr. Berkes László újdiósgyőri plébános tartja, a keresztény család témakörében.
 • A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat munkatársai ma minden szentmisén a hirdetés után, közzé teszik felhívásukat a jövő vasárnapra tervezett (dec. 2.) gyűjtésükkel kapcsolatosan.
 • A héten pénteken Szent András apostol ünnepe lesz. Ma pedig Katalin napja van – Isten éltesse őket!

2018. november 18., évközi 33. vasárnap

 • November 19-én, holnap reggel a Fráter György Katolikus gimnáziumból mintegy 30-40 diák részt vesz a 7 órai szentmisén és utána egy kis beszélgetésre itt marad a plébánián.
 • November 20-án kedden (reggel 7:30) és 27-én szintén kedden (reggel 7:30), a Fráter Katolikus Gimnázium nyílt napot tart. Most kedden 8. osztályos tanulóknak, egy hét múlva 4. osztályos tanulóknak. Szülőknek 7:45-kor tájékoztatás lesz mindkét alkalommal.
 • Jövő szerdán du. 17:00 órakor Keresztény Pedagógus Műhely keretében előadás lesz az emberben élő istenképről.
 • Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz, az egyházi év utolsó vasárnapja. A persely-adományainkat a Magyar Katolikus Karitász céljaira gyűjtjük.
 • Jövő vasárnap 17:00 órától Kolping gyűlés lesz a tanácsteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 • December 2-án a Vincések gyűjtenek adományt a rászorulóknak. Minden szentmise után felolvassák hirdetésüket.
 • Az Árpádházi Szt. Erzsébet Szeretetotthon (Hejőcsaba, Szeretet u. 15.) felvételre vár képesített gondozókat, szociális munkásokat és konyhai kisegítőket.
 • A 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve november 24-én szombaton délután 16:00 órakor szentségimádást tartunk a Zárda Kápolnában. Ezzel csatlakozunk mi is a világméretű szentségimádáshoz.
 • Szenteket ünnepelünk: hétfőn Árpádházi szent Erzsébetet, csütörtökön szent Cecíliát, az egyházi zene védőszentjét.

2018. november 11., évkötzi 32. vasárnap

 • November 1-jei hatállyal, Ternyák Csaba érsek úr a Mindszenti plébániára helyezte káplánnak Molnár Attila atyát, aki fő feladataként a kórházi lelkipásztori szolgálatba kapcsolódik be. A plébániai munkaterülete pedig, az imaközösségek felkarolása és a szentségimádások megszervezése és vezetése lesz.
 • 12-én hétfőn a Mindszenti plébániához tartozó hitoktatóknak megbeszélése lesz a plébánia hittantermében, délután 17:00 órakor.
 • 12-én hétfőn, este fél 7-kor a Szent Anna plébánia Kolping Házában előadás lesz Mátyás Király szerepe a maga korában és üzenete a mai világnak – címmel. Előadó: Dobos Gábor.
 • 14-én szerdán, papi rekollekció lesz a Mindszenti Plébánián.
 • 15-én csütörtökön este 19:15-kor kezdődik a felnőtt(fiatalok) szentségek felvételére való felkészítése, az ú.n. katekumenátus, a Mindszenti plébánián.
 • 17-én szombaton, Mécs László-est lesz a Millenniumi teremben 17:00 órakor.
 • Jövő vasárnap délután 16:00 órakor „Mocorgós szentmise” lesz, a Millenniumi teremben.
 • 21-én 17:00 órától Keresztény Pedagógiai Műhely – elnevezéssel előadássorozat indul a Mindszenti Plébánia Millenniumi termében. Szeretettel várjuk az állami- és az egyházi iskolákban tanító keresztény pedagógusokat. Az első előadás címe: Ki a mi Istenünk (a keresztény istenképről)? Előadó: Juhász Ferenc EKIF elnök. A sorozat fővédnöke: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.
 • Ádventtől a Zárda-Kápolnában mindennapos szentségimádás indul. Minden (munkanap) délután 2 és 5 óra között szentségimádást tartunk. Kérjük a kedves híveket, szíveskedjenek a szentségimádási órákra jelentkezni, és azon részt venni. A szentségimádási órák csendesek, délután 3 órakor azonban az irgalmasság rózsafüzérét a jelenlévők elimádkozzák. Diákokat is várunk tanítási órák után.

2018. november 4., évközi 31. vasárnap

 • Mához egy hétre délelőtt 11 órakor tartják Új-Diósgyőrben a templom búcsúját Szent Imre tiszteletére, délelőtt 11 órakor.
 • Holnap, hétfőn lesz Szent Imrének, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe. Az Új-diósgyőri templomban egésznapos szentségimádást tartanak. A Mindszenti-templom híveit 12:00 órára várják szentségimádásra.
 • Elhunyt Jaskó László tb. kanonok, nyugalmazott plébános. Temetése kedden, a fél 11-kor kezdődő szentmise után lesz szülőfalujában, Károlyfalván.
 • November 8-án csütörtökön őszi esperesi kerületi gyűlés lesz, a Mindszenti plébánián. A kerület papjaival közös szentmisét mutat be Mikolai Vince főesperes, délelőtt 9 órakor. Kérjük a kedves híveket, minél többen vegyenek részt ezen a szentmisén.
 • Katekumenátus kezdődik azoknak a felnőt fiataloknak, akik még nem járultak szentségekhez és a keresztség, a bérmálás és az eucharisztia szentségének fölvételére készülnek. Minden hónapban első és harmadik csütörtökön este 19:15-kor a Mindszenti Plébánián. Jelentkezni telefonon, személyesen az irodában, vagy a sekrestyében lehet. Az első alkalom november 15-én lesz.
 • Két hét múlva, november 17-én szombaton 17:00 órakor a Versbarátok Köre Mécs László estet tart, a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívnak és várnak minden Mécs László kedvelő érdeklődőt.
 • A már előzetesen meghirdetett Keresztény Pedagógus Műhely november 21-én szerdán 17:00 órakor tartja első összejövetelét, a Millenniumi Teremben. Minden keresztény pedagógust várnak szeretettel, azokat is akik nem egyházi iskolában tanítanak. Az első alkalom előadója Juhász Ferenc plébános lesz, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke.
 • Az előző napokban a Mindszenti Plébánia telefonvonala meghibásodott, ezért azon elérhetetlenek voltunk. Jelenleg ideiglenesen ugyan működik, de a következő napokban, egészen biztosan a mobil telefonszámon vagyunk elérhetők (30- 868-3875).
 • A korábban megüresedett plébánia irodát, november elsejétől, irodai adminisztrátorként, Hoskó Sándorné Erzsébet tölti be. Fogadják szeretettel.

2018. október 28., évközi 30. vasárnap

 • Ma (vasárnap) este 17:00 órakor Kolping gyűlés lesz a Mindszenti plébánia tanácstermében. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 • Október 31-én, szerdán este 19:00 órakor, azoknak a Miskolcon élő férfiaknak, akik piarista gimnáziumba jártak középiskolába, találkozó lesz a Mindszenti plébánián. Kérjük telefonos jelzésüket a plébánia számán, hogy részt tudnak-e venni a találkozón az érintettek, szerda este.
 • A jövő héten Mindenszentek ünnepe és Halottak napja lesz. A temetői szertartásokat Mindenszentek délutánján a sajóbábonyi katolikus temetőben délután 3 órakor, a Mindszenti-temetőben este fél 6-kor tartjuk. A szertartást végző lelkipásztort meg lehet kérni az adott helyszínen a sírszentelésre. Gondoljanak arra, hogy 8 napig a temetőt látogatva naponta teljes búcsút nyerhetnek elhunyt hozzátartozóiknak; a feltételek: gyónás, áldozás, Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a pápa szándékára. Halottak estéjén az összes megholtért mutatunk be szentmisét a Mindszenti-templomban. Akik nem tudtak elmenni távolabb nyugvó szeretteik sírjához, azok a Mindszenti-templomban a halottak estéjén imádkozzanak értük.
 • Halottak napja egyben elsőpéntek is, különösen jó alkalom, hogy a szentgyónást elvégezze mindenki. Ezért az előző hónaphoz hasonlóan, elsőpéntek előtti csütörtökön – ami most Mindenszentekre esik –, reggel 8- és délelőtt 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti templomban.
 • Vigyázzanak értéktárgyaikra a temetőkben. Ne tegyék le, és ne hagyják szabadon táskáikat.
 • Mához két hétre, november 11-én Új-Diósgyőrben a Szent Imre-templom búcsúját tartják, a szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. November 5-én hétfőn szentségimádási napot tartanak, a Mindszenti-templom híveit déli 12:00 órára várják szentségimádásra.

2018. október 14., évközi 28. vasárnap

 • Október 27-én szombaton, a Katolikus Karizmatikus Megújulás XXVII. országos találkozóját tartják Miskolcon, 9 órától 18:30-ig, a Generali Arénában (Görgey Artúr u, 19.). Előadók: James Murphy, a Katolikus Karizmatikus Megújulás nemzetközi szolgálatának elnöke, Varga László püspök atya, a Magyar Katolikus Karizmatikus Mozgalom tiszteletbeli elnöke. A szentmisét bemutatja: Ternyák Csaba egri érsek. A Találkozó belépődíjas, a helyszínen fizetve: 2500 Ft. 16 éves kor alatt a belépés ingyenes. A találkozó alatt lesz gyermek és ifjúsági program is. (További információ kérhető az iroda@mkkm.hu e-mail címen, vagy a 30/8602910 telefonszámon.) http://mkkm.hu/sites/default/files/news_attachment/miskolci_orszagos_karizmatikus_talalkozo_2018_meghivo.pdf
 • A héten szerdán délelőtt 10 órakor rekollekció lesz a lelkipásztoroknak, a Mindszenti Plébánia rekollekciós termében. Érsek úr felkérésére Mons. Jorge Raigosa a Papi Kongregáció osztályvezetője vállalta a rekollekció megtartását.
 • Jövő vasárnap missziós vasárnap lesz. A perselyadományokat a missziók javára fordítjuk. Délután 4 órakor „Mocorgós Mise” lesz a Millenniumi Teremben.
 • Katekumenátus kezdődik azoknak a felnőt fiataloknak, akik még nem járultak szentségekhez és a keresztség, a bérmálás és az eucharisztia szentségének fölvételére készülnek. Minden hónapban első és harmadik csütörtökön este 19:15-kor a Mindszenti Plébánián. Jelentkezni telefonon, személyesen az irodában, vagy a sekrestyében lehet. Az első alkalom november 15-én lesz.
 • Akik egyházi házasságot kívánnak kötni, kérjük időben (és személyesen) jelentkezzenek a plébánia hivatalban. A házasságkötés előtt 6 hónappal kell jelentkezni, hogy a jegyesoktatást nyugodtan el lehessen végezni. A jegyesoktatást a jövő év februárjában és áprilisában szombatonként két turnusban tartjuk hat-hat alkalommal. Jelentkezni célszerű időben, hogy az esetleges akadályokat el lehessen hárítani.
 • A bérmálkozási és az elsőáldozási felkészítések is elkezdődtek, kérjük, hogy akik bérmálkozni vagy elsőáldozáshoz járulni szeretnének, szíveskedjenek a lakóhelyük szerinti plébánián jelentkezni. Az elsőáldozóknak Nagy István atya, a bérmálkozóknak és a minisztránsoknak Kovács József atya, a Katekumeneknek és a házasságra készülőknek Juhász Ferenc atya vezeti a foglalkozásokat.
 • Mindenszentek délutánján temetői szertartást végzünk a Mindszenti- és a sajóbábonyi temetőben. Akik elhunyt hozzátartozójuk sírját szeretnék megszenteltetni, kérjük jelezzék a plébánia irodában, a sekrestyében – vagy ott a helyszínen a szertartást végző lelkipásztornál.

2018. október 7., évközi 27. vasárnap

 • Ma a terménybetakarítási vasárnap van. Hálaadás Istennek azért, hogy a Föld megtermette javait és amit tavasszal megáldottunk, az őszre termőre fordult. A Mindszenti Templom oltára előtt, sok-sok terménnyel és gyümölccsel adunk hálát Isten csodálatos ajándékaiért.
 • Holnap Magyarok Nagyasszonyának főünnepe. XIII. Leo pápa engedélyezte, hogy Szent István felajánlása után, a több évszázadnyi tiszteletet követve, hivatalosan is megünnepeljük Magyarország Patrónáját, október 8-án.
 • A Zárda Kápolna fölszentelésének 130. évfordulóján Seregély István nyugalmazott egri érsek tart ünnepi szentmisét a mai napon (vasárnap) délután 17:00 órakor a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.
 • Jövő vasárnap tartják a tiszaújvárosi templom felszentelésének 25. évfordulóját. Szeretettel várják azokat, akik kötődnek a városhoz és a templomhoz. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek úr mutatja be 16:00 órai kezdettel.
 • Két hét múlva, október 3. vasárnapján, délután 15:00 órakor megkezdődik az úgynevezett „Mocorgós Mise” a kisgyermekek számára a Millenniumi Teremben.
 • A 25. Veczán Pál egyházzenei találkozó, a héten templomi programokra invitálja az érdeklődőket. A találkozó szerdán a Zárda Kápolnában kezdődik, délelőtt 10 órakor, ahol is Zsoltáréneklő verseny lesz. Csütörtökön 16:00 órakor a Mindszenti-templomban folytatódik, majd pénteken ugyancsak 16:00 órakor a görögkatolikus székesegyházban, szombaton viszont 17:00 órakor a Belvárosi evangélikus templomban tartanak zenei programot. A jubileumi ének- és zenei találkozó vasárnap 16:00 órakor a Belvárosi Református templomban fejeződik be.
 • A Zárdakápolna szentélye új dobogót és szőnyeget kapott. Ezzel lehetővé vált, hogy „nyaktörő mutatványok” nélkül mutathatja be a pap a szentmisét.
 • Köszönjük, hogy az elsővasárnap 10:00 órai szentmisén a Mindszenti Templom Kórusa ismét gyönyörű hangon szólalt meg, dicsérve az Urat.

2018. szeptember 30., évközi 26. vasárnap

 • Fájdalommal tudatjuk, hogy szeptember 20-án elhunyt Aszalós Sándor diakónus, minorita szerzetes. Gyászmisét október 2-án kedden délután 3 órakor mutatnak be lelkiüdvéért a Minorita-templomban. Temetése Marosvásárhelyen lesz, október 4-én csütörtökön.
 • Az októberi rózsafüzér imádságot minden nap az esti szentmise előtt egy fél órával végezzük. Az imádságot a rózsafüzér társulat tagjai vezetik. A Szent atya kéri, hogy minden katolikus ember október hónapban imádkozza a rózsafüzért az egyházért!
 • Október 1-jén Lisieux-i Kis Szent Teréz, október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepe lesz.
 • Október 4-én csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti-templomban
 • A héten elsőpéntek lesz. Ezentúl elsőpénteken fél 7-től gyóntatunk és reggel csak egy szentmise lesz, 7 órakor. Ez a változás összefügg azzal, hogy első péntek előtt csütörtökön, délelőtt 8-tól 10-ig is gyóntatási ügyeletet tartunk. Elsőpénteki változás még, hogy a Jézus Szíve litániát októberben a reggel 7 órai szentmise után végezzük és nem este, mert akkor rózsafüzért mondunk.
 • Jövő szombaton október 6-án minisztráns találkozó lesz az Egri Bazilikában. A minisztránsok József atya vezetésével mennek.
 • A Fráter Katolikus Gimnázium tehetséggondozó tanfolyamot indít a jelenleg 4. és 8. osztályos tanulók számára. A tanfolyamot szombatonként fél 9 és 10 óra között tartják a gimnáziumban.
 • A miskolci “Missio ad gentes” közösség katekézist indít szeptember 24-i kezdettel minden hétfőn és csütörtökön 19:30-kor Miskolcon a Hunyadi János utca 10. szám alatti, volt önkiszolgáló élelmiszerbolt helyén, a Zenepalotával szemben. Skublics Máté atya vezetésével a katekézisre azokat várják, akik nem, vagy nem nagyon járnak templomba.
 • Jövő vasárnap, október 7-én a tartjuk a Zárda-kápolna búcsúját, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A szentmisét 17:00 órakor Seregély István érsek atya mutatja be. Szeretettel várjuk a híveket!

2018. szeptember 23., évközi 25. vasárnap

 • Az Avasi Búcsú rendezvényeit szeptember 23 és 30-a között tartják. 27-én csütörtökön szentségimádási napot tartanak, a Mindszenti Plébánia híveit 15:00 órára várják. 29-én szombaton pedig egyházközségek napja lesz, a szokásos főzőversennyel, a főzőverseny 9 órától kezdődik. A búcsúi szentmisét 30-án 11:00 órakor tartják.
 • Szeptember 29-én Egerben az egyházmegye karitász csoportjainak találkozója lesz. A karitász csoportok jelentkezését várják. A Mindszenti Plébánia karitász csoportja Németh István vezetésével vesz részt az egyházmegyei találkozón. Jelentkezni a plébánián lehetséges.
 • A szeptember 29-ére, a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola és a Mindszenti Plébánia által szervezett közös autóbuszos kirándulás technikai okok miatt elmarad.
 • Elkezdődött a plébániai hitoktatás, kérjük az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő gyermekeket (és szüleiket) csatlakozzanak a csoportokhoz. Elsőáldozóknak pénteken 16,15-től, vagy szombaton 9-től, bérmálkozóknak pénteken 1545-től, ministránsoknak szombaton 10–től van hittanóra. Péntek este 7 órára középiskolásokat és a fiatalokat várjuk.
 • Ternyák érsek úr rendelkezése nyomán minden elsőpénteket megelőző csütörtökön reggel 8 órától 10 óráig, az egyházmegye kijelölt templomaiban gyóntatási ügyeletet tartanak. Miskolcon a Mindszenti-templomot jelölte ki e célra. Ennek értelmében október 4-én, első csütörtökön megkezdjük a gyóntatási ügyeletet templomunkban.
 • A hét jeles napjai:
  • Hétfő szent Gellért püspök és vértanú
  • Szerda szent Kozma és Damján vértanúk
  • Csütörtök Páli szent Vince áldozópap
  • Péntek szent Vencel vértanú
  • Szombat szent Mihály, szent Gábor és szent Ráfael főangyalok
  • Vasárnap Szentírás vasárnapja lesz.
 • A miskolci “Missio ad gentes” közösség katekézist indít szeptember 24-i kezdettel minden hétfőn és csütörtökön 19:30-kor Miskolcon a Hunyadi János utca 10. sz. alatti volt önkiszolgáló élelmiszerbolt helyén, a Zenepalotával szemben. Az alkalmak hat héten keresztül folytatódnak és később is be lehet kapcsolódni. A katekézisre azokat várjuk, akik nem, vagy nem nagyon járnak templomba, de olyanokat is örömmel látunk, akik rendszeresen gyakorolják a vallásukat és szívesen segítenének a templomba nem járókat elérnünk.